Καλά τα κέρδη της Παπουτσάνης το 2018 αλλά μάλλον έχουν προεξοφληθεί και τα φετινά στο ταμπλό

Καλά τα κέρδη της Παπουτσάνης το 2018 αλλά μάλλον έχουν προεξοφληθεί και τα φετινά στο ταμπλό
Καλές λειτουργικές ταμειακές ροές, εξαιρετικά προϊόντα και προοπτική ανάπτυξης το 2019 αλλά το p/e είναι στο 30
Εξαιρετικά τα πήγε η Παπουτσάνης στη χρήση 2018 ενώ σύμφωνα και με τη διοίκηση θα μπορούσε να συνεχιστεί η καλή πορεία και το 2019 με διψήφιους ρυθμούς αύξησης στις πωλήσεις.
Οι εξαγωγές πάνε καλά, οι νέες συνεργασίες το ίδιο και τα προϊόντα της εταιρείας είναι γνωστό ότι είναι εξαιρετικά.
Ωστόσο, αν και το growth μπορεί να παραμείνει υψηλό το ταμπλό φαίνεται πως έχει προεξοφλήσει και τα αποτελέσματα του 2019.
Η αποτίμηση είναι στα 30 εκατ. ευρώ όταν τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 1,1 εκατ. ευρώ από 420 χιλ. ευρώ.
Επομένως η μετοχή διαπραγματεύεται με p/e σχεδόν 30 φορές το οποίο είναι υψηλό.
Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 24,2 εκατ. ευρώ από 20,77 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση είναι στα 18,3 εκατ. ευρώ επομένως παίζει με p/bv 1,63 φορές.
Οι συνολικές υποχρεώσεις είναι στα 20,9 εκατ. ευρώ με τα ταμειακά διαθέσιμα στα 2,9 εκατ. ευρώ λόγω καλών λειτουργικών ταμειακών ροών.


BREAKING NEWS