Στον αέρα οι υγειονομικές και προνοιακές παροχές για χιλιάδες ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ

Στον αέρα οι υγειονομικές και προνοιακές παροχές για χιλιάδες ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ
Στα ειδοποιητήρια του έτους 2018 συμπεριλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού οι καταβληθείσες εισφορές κατά το έτος 2016
Στον αέρα βρίσκονται οι υγειονομικές και προνοιακές παροχές επί δυο και πλέον χρόνια για χιλιάδες μηχανικούς και αυτοπασχολούμενους επιστήμονες που ασφαλίζει το ΕΤΑΑ, επειδή δεν ολοκληρωθεί η Ενιαίος Κανονισμός Παροχών, με αποτέλεσμα εκατοντάδες ασφαλισμένοι να μην λαμβάνουν τα επιδόματα που δικαιούνται, επειδή δεν έχει προσαρμοστεί το σύστημα του ΕΦΚΑ με το συγκεκριμένο ταμείο.
Είναι χαρακτηριστικό, όπως αποκαλύπτει σήμερα το Bankingnews, πως δεκάδες μισθωτοί μηχανικοί και αυτοαπασχολούμενοι που περνάνε από τον ΕΦΚΑ προκειμένου να πάρουν πληρωθούν σε χρήμα το χρόνο άδειας νοσηλείας, φεύγουν με άδεια χέρια, επειδή το σύστημα δεν αναγνωρίζει το συγκεκριμένο χρόνο για τον κλαδο.
Ο ΕΦΚΑ λέει ότι όσοι είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ και καταβάλουν κανονικά τις εισφορές τους με κωδικό 045 μπορούν να πάρουν παροχή μέχρι την έκδοση του Γενικού Κανονισμού, αλλά στην πράξη το σύστημα δεν μπορεί να δεχθεί τα δικαιολογητικά.
Ωστόσο ο ΕΦΚΑ, παρά την αδυναμία επί 2 και πλεόν έτη απονομής των νομίμων στους δικαιούχους, εισπράττει κανονικά ΙΚΑ τις εισφορές 0,4% (εργαζόμενοι) +0,23% (εργοδότες).
Για το θέμα υπήρξε συνάντηση πριν ένα χρόνο της διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, η οποία υποσχέθηκε τη σύσταση ΓΟΚ, από ειδική ομάδα που θα επεξεργάζονταν τις παροχές των υπολοίπων ταμείων, αλλά το θέμα παραμένει στις καλένδες.
Στα ειδοποιητήρια του έτους 2018 συμπεριλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού οι καταβληθείσες εισφορές κατά το έτος 2016, αντί των καταβλητέων εισφορών του έτους 2017, που είναι το ορθό κατ’ άρθρο 39 παρ.2 του Ν.4387/2016.
Τα στοιχεία αυτά κατέχει ο ΕΦΚΑ και επομένως είναι τεχνικώς ευχερές να υπολογιστούν κατ’ ορθό και νόμιμο τρόπο οι εισφορές. Αποτέλεσμα του εσφαλμένου καθορισμού της βάσης υπολογισμού είναι ότι συνυπολογίζονται οι τυχόν καταβληθείσες εισφορές προηγούμενων ετών, οι τυχόν υψηλότερες των νομίμων ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, ποσά από δόσεις ρύθμισης, ποσά για αναγνώριση χρόνου κ.λπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις διογκώνεται παράνομα η ασφαλιστική οφειλή του 2018.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS