ΟΤΕ: Κάτω από το 5% το ποσοστό της Schroders

ΟΤΕ: Κάτω από το 5% το ποσοστό της Schroders
ΟΤΕ: Κάτω από το 5% το ποσοστό της Schroders
O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει, ότι: Στις 14 Μαρτίου 2019, η  εταιρεία Schroders Plc γνωστοποίησε στην ΟΤΕ Α.Ε. ότι στις 13 Μαρτίου 2019, η συμμετοχή της (έμμεση) στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΤΕ Α.Ε. και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου κατήλθε του ορίου του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου (έναντι ποσοστού 5,032% που η Schroders Plc είχε γνωστοποιήσει προηγουμένως, στις 10 Οκτωβρίου 2017).
Σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση, η  Schroders Plc κατέχει μετοχές της Εταιρείας με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου μέσω των παρακάτω ελεγχόμενων από αυτή εταιρειών:www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS