Τιτάν: Στο 5,02% αύξησε το ποσοστό της η FMR LLC

Τιτάν: Στο 5,02% αύξησε το ποσοστό της η FMR LLC
Τιτάν:  Στο 5,02% αύξησε το ποσοστό της η FMR LLC
Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η Εταιρία) ανακοινώνει ότι, μετά από σχετική ενημέρωση που έλαβε στις 15 Μαρτίου 2019 από την FMR LLC, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η ελεγχόμενη εταιρία FMR Co. Inc, ανήλθε του ορίου του 5% και έφτασε το 5,02% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
Σύμφωνα με την ίδια ως άνω  ενημέρωση, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, το οποίο κατέχει εμμέσως η FMR LLC μέσω των εταιριών FIAM Holdings LLC, FIAM LLC, Fidelity Institutional Asset Management Trust Company, Fidelity Management & Research Company και FMR Co., Inc., ανήλθε σε 5,61% από 5,41% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.  

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS