Υγεία: Αγορά 10.844 μετοχών από την Hellenic Healthcare στις 14/3

Υγεία: Αγορά 10.844 μετοχών από την Hellenic Healthcare στις 14/3
Στην αγορά 10.844 κοινών ονομαστικών μετοχών του «Υγεία», συνολικής αξίας 10.301,80 ευρώ, προέβη η Hellenic Healthcare
Στην αγορά 10.844 κοινών ονομαστικών μετοχών του «Υγεία», συνολικής αξίας 10.301,80 ευρώ, προέβη στις 14 Μαρτίου 2019 η Hellenic Healthcare.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σημερινή (15/3/2019) ανακοίνωση, η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών “Υγεία” Α.Ε.» (στο εξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ακόλουθα:
Η εταιρεία με την επωνυμία «Hellenic Healthcare Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», που δύναται να θεωρηθεί ως έχουσα στενό δεσμό με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ. Δημήτριο Σύρμα και Σέργιο Σταμπουλούςσύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, προέβη την 14η Μαρτίου 2019 σε αγορά 10.844 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας € 10.301,80.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS