Gatestone Institute: Το σοβαρό πρόβλημα της Δανίας με τη μετανάστευση

Gatestone Institute: Το σοβαρό πρόβλημα της Δανίας με τη μετανάστευση
Το άρθρο του Gatestone Institute για τη Δανία και τη μετανάστευση 
Το πρόβλημα της Δανίας με τον υψηλό αριθμό μεταναστών αναλύει σε άρθρο του το Gatestone Institute.
Αρχικά, υπογραμμίζει πως ο επίσημος στατιστικός ορισμός των «απογόνων» περιλαμβάνει μόνο την πρώτη γενιά αφότου το άτομο που μετανάστευσε στη Δανία.
Έτσι, οι επίσημοι αριθμοί δεν δείχνουν την πραγματική εικόνα.
Αν οι στατιστικές του πληθυσμού εξακολουθήσουν να ακολουθούν το ίδιο μοτίβο, οι Δανοί -των οποίων η γεννητικότητα είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή των μη δυτικών μεταναστών- θα μετατραπούν σε μειονότητα κάπου γύρω στο έτος 2065.
Το 2017, το ένα τρίτο του συνόλου των προσώπων που προβλέπει το βασικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δανίας ήταν μετανάστες, έπειτα από αύξηση 82% σε μόλις επτά χρόνια.
Αντίθετα με τις παραπλανητικές αναφορές των ΜΜΕ, αναφέρει το ινστιτούτο, η Δανία δεν αναγκάζει τους πρόσφυγες να ζουν σε απομακρυσμένο νησί.
Μόνο ξένοι εγκληματίες καταδικασμένοι για εγκλήματα θα φιλοξενούνται εκεί.
Η απεικόνιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τη Δανία ως χώρα «εχθρική και απάνθρωπη» σε μετανάστες είναι παραπλανητική, αν όχι εντελώς ψευδής.

«Ένας λόγος για την ανακριβή εικόνα είναι ότι είναι ζωγραφισμένος από την πολιτική προκατάληψη των δημοσιογράφων.
Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι αξιόπιστες επίσημες στατιστικές της Δανίας σχετικά με το πρόβλημα της μετανάστευσης της χώρας είναι δύσκολο να βρεθούν και ακόμη πιο δύσκολο να ερμηνευτούν.
Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι η έλλειψη αξιόπιστης έρευνας, στην καλύτερη περίπτωση, και τα σκόπιμα παραμορφωμένα δεδομένα, στη χειρότερη περίπτωση.
Η ακόλουθη ανάλυση καταδεικνύει ότι η Δανία βρίσκεται σε κατάσταση κοινωνικής κατάρρευσης, αντί να είναι απαλλαγμένη από τις συνέπειες της μαζικής μετανάστευσης σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες εν γένει και ειδικότερα σε σύγκριση με τις σκανδιναβικές χώρες.
Παρά τους πολλούς νόμους της Κοπεγχάγης που διέπουν τη μετανάστευση και επηρεάζουν τους μετανάστες, οι Δανοί έχουν βιώσει μια σημαντική πολιτιστική και πολιτική αλλαγή στη ζωή τους, όπως την έχουν γνωρίσει παραδοσιακά», αναφέρεται.
Το 1960, ο πληθυσμός της Δανίας ήταν 4.580.708.
Σήμερα, ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 5.768.712.
Η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μετανάστευση.
Το 2016, οι στατιστικές της Δανίας προέβλεπαν ότι η χώρα θα έχει 507.000 «μη-δυτικούς» μετανάστες μέχρι το έτος 2060 και 342.000 «μη-δυτικούς απογόνους».
Όπως προαναφέρθηκε, ωστόσο, οι επίσημοι αριθμοί δεν δείχνουν την πραγματική εικόνα.
Το 1989, ένας ιδιωτικός οργανισμός, The Danish Association, δημοσίευσε μια εναλλακτική προβολή στο πλαίσιο μιας ειδικής έκδοσης του περιοδικού Danskeren.
Το άρθρο, που δημοσιεύθηκε ανώνυμα -αποκαλύπτοντας μέχρι τότε τον βαθμό πολιτικής ορθότητας και αυτολογοκρισίας στη Δανία- προέβλεπε ότι η μετανάστευση θα παραμείνει σχετικά σταθερή, ανεξάρτητα από τις προβλέψιμες ανεπαρκείς προσπάθειες για αυστηρότερη νομοθεσία.
Αυτή η πρόβλεψη έχει αποδειχθεί σχεδόν σωστή μέχρι τώρα.

«Το άρθρο προέβλεπε περίπου 1,1 εκατομμύρια μετανάστες γύρω στο 2020, σύμφωνα με όσα εμφανίζονται στις τρέχουσες στατιστικές εάν συμπεριληφθεί η τρίτη γενιά νεοεισερχομένων καθώς και τον πιθανό αριθμό μη εγγεγραμμένων αλλοδαπών.
Εάν οι δημογραφικές στατιστικές εξακολουθούν να ακολουθούν αυτό το πρότυπο, οι Δανοί -των οποίων η γεννητικότητα είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή των μη δυτικών μεταναστών- θα μετατραπούν σε μειονότητα κάπου γύρω στο 2065.
Αυτό είναι στην πραγματικότητα πολύ πιθανό να συμβεί, οι πρόσφυγες συνεχίζουν να εισέρχονται στη χώρα και άλλοι, όπως αφίξεις μελών της οικογένειας, σπάνια μπορούν να επιστραφούν στις χώρες καταγωγής τους», επαναλαμβάνεται.
Σύμφωνα με μια έκθεση του 2017 από τη Στατιστική Υπηρεσία, απασχολούνται μόνο περίπου οι μισοί μη-δυτικοί μετανάστες ηλικίας 16 έως 64 ετών (53% των ανδρών και 45% των γυναικών).
Ωστόσο, όταν κατανεμήθηκαν σε χώρες προέλευσης, αποκαλύφθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεταναστών, με το ποσοστό απασχόλησης να είναι ιδιαίτερα χαμηλό μεταξύ εκείνων που προέρχονται από το Ιράκ, το Λίβανο, τη Σομαλία και τη Συρία.
Αναλύοντας τα στατιστικά στοιχεία της Δανίας, η Δανική Συνομοσπονδία Εργοδοτών αποκάλυψε ότι το 2016 το 41,5% των μη δυτικών μεταναστών ωφελήθηκαν από τις κοινωνικές δαπάνες, ενώ μόνο τα 17,5% των Δανών υποστηρίχθηκαν.
Το 2017, το ένα τρίτο του συνόλου των προσώπων που προβλέπει το βασικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δανίας ήταν μετανάστες, γεγονός που αποτελεί αύξηση 82% σε μόλις επτά χρόνια.
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι τα δημόσια έξοδα που συνδέονται με τη μετανάστευση θα οδηγήσουν μακροπρόθεσμα στο τέλος του κράτους πρόνοιας.
Επιπρόσθετα, στην εκπαίδευση, τα παιδιά από τη Δανία βαθμολογούνται υψηλότερα στις τελικές εξετάσεις από τα παιδιά μεταναστών και τους απογόνους πρώτης γενεάς.
Εκείνοι που σημειώνουν χαμηλότερους βαθμούς ήταν απόγονοι πρώτης γενιάς Τούρκων και Λιβανέζων μεταναστών γονέων.

«Σύμφωνα με την έκθεση του δανικού Υπουργείου Οικονομικών του Φεβρουαρίου του 2018, η καθαρή ετήσια δαπάνη της κυβέρνησης για τους μη δυτικούς μετανάστες το 2015 ήταν 36 δισεκ. δανικές κορώνες.
Δεδομένου ότι υπάρχουν περίπου 5 εκατομμύρια Δανοί, το κόστος των φορολογουμένων που βαρύνει κάθε άτομο, στην πραγματικότητα, ανήλθε σε 1.000 δολάρια ετησίως, ή 4.000 δολάρια για μια τετραμελή οικογένεια.
Ωστόσο, ο αριθμός αυτός αναφέρεται μόνο στους δημόσιους προϋπολογισμούς που συνδέονται άμεσα με τους μετανάστες.
Δεν περιλαμβάνει τα πρόσθετα έμμεσα δημόσια κονδύλια που δαπανώνται για την επιβολή του νόμου, τα σχολεία, τη διοίκηση κοινωνικής ασφάλισης και άλλα δευτερεύοντα θέματα, λόγω της παρουσίας μη δυτικών μεταναστών.
Σύμφωνα με την έκθεση Στατιστικής Δανίας, το ποσοστό εγκληματικότητας μεταξύ του 2017 ήταν 35% υψηλότερο μεταξύ των μη-δυτικών ανδρών μεταναστών και 145% υψηλότερο μεταξύ ανδρών απόγονοι μη δυτικών μεταναστών από ό, τι στο γενικό πληθυσμό της Δανίας.
Δημοσκοπήσεις έχουν ληφθεί μεταξύ των μεταναστών.
Παραδείγματα:
Το 2006, οι νέοι ενήλικες μουσουλμάνοι στη Δανία αποδείχθηκαν πιο θρησκευόμενοι από τους γονείς τους.
Οι μισοί από αυτούς πίστευαν ακόμη ότι η ελευθερία του λόγου πρέπει να δώσει τη θέση του για την εξέταση των θρησκευτικών κανόνων και παραδόσεων. (…)
Μην ξεγελιέστε από την πολύ δημοσιευμένη απαγόρευση της μπούρκα που τέθηκε σε ισχύ στη Δανία τον Αύγουστο του 2018.
Αρχικά, σπανίως επιβλήθηκε -μόνο 13 πρόστιμα για μισό χρόνο.
Επιπλέον, όσοι επιθυμούν να αντιταχθούν στην ιδέα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, είναι ελεύθεροι να πάνε σε χώρες όπου χαιρετίζονται τέτοιου είδους φόρμες.
Οι πρόσφυγες δεν απογυμνώνονται από τα τιμαλφή τους στα σύνορα.
Κοσμήματα και περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν την αξία των 10.000 δανικών κορών (1.500 δολάρια ΗΠΑ) πρέπει να παραδοθούν στις αρχές για να βοηθήσουν να πληρώσουν όσους ζητούν άσυλο.
Ακριβώς όπως οι Δανοί δεν λαμβάνουν χρήματα κοινωνικής πρόνοιας εάν έχουν τιμαλφή που τους επιτρέπουν να παρέχουν στον εαυτό τους.
Οι ενέργειες των αρχών ελέγχου των συνόρων επί του θέματος αυτού υπόκεινται στον έλεγχο των δικαστηρίων.
Πάνω απ 'όλα, λόγω των μεγάλων αριστερών μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι περισσότεροι Δανοί αδυνατούν να καταλάβουν πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα από την εισροή μη Δυτικών, των οποίων τα παιδιά και τα εγγόνια σε ανησυχητικούς αριθμούς δεν φαίνεται να υιοθετούν τα δανικά τον πολιτισμό και τις αξίες, και οι οποίοι φαίνεται να αντιστέκονται στην αφομοίωση.
Είναι επομένως εξαιρετικά απίθανο ότι οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα που αντιτίθεται στη μετανάστευση, θα βρει υποστήριξη στους ψηφοφόρους για να επηρεάσει επαρκώς τη νομοθεσία ώστε να ανταποκριθεί στις επείγουσες ανάγκες της χώρας», καταλήγει.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS