VitalFinance: Η υπέρβαση των 605 μονάδων για τον τραπεζικό δείκτη είναι θέμα ζωής ή θανάτου

VitalFinance: Η υπέρβαση των 605 μονάδων για τον τραπεζικό δείκτη είναι θέμα ζωής ή θανάτου
Τι θα συμβεί αν ο τραπεζικός δείκτης συνεχίσει ανοδικά και υπερβεί τις 605 μονάδες;
Οι επόμενες μέρες είναι πολύ σημαντικές για την βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη κίνηση των βασικών δεικτών στην Ελληνική αγορά αλλά και του δείκτη τραπεζών, καθώς ο νέος νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας αλλά και η πρόωρη αποπληρωμή του Δ.Ν.Τ. κατά πάσα βεβαιότητα θα παίξουν σημαντικό ρόλο για τον χρονισμό πρόκλησης ή όχι και Εθνικών εκλογών άμεσα.
Η ανάλυση μας περιλαμβάνει το επικρατέστερο σενάριο για τον ΓΔ και σύγκριση με τον Δείκτη τραπεζών.

Ανάλυση Γενικού Δείκτη:

Συνεχίζουμε με την ανάλυση του σεναρίου D που πλέον θεωρούμε πιο πιθανό από τα υπόλοιπα.
Τα διαγράμματα που εμφανίζονται παρακάτω είναι ελαφρώς τροποποιημένα ως προς τα χρώματα ώστε να μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητή η εξέλιξη και η προοπτική της κίνησης.

Δεν έχει αλλάξει κάτι από την προηγούμενη εβδομάδα όσον αφορά την αρίθμηση των κυμάτων.
Βρισκόμαστε:
- στο κύμα [3] πολύ μεγάλου επιπέδου (αναμενόμενη διάρκεια 24-39 μήνες, τιμές στόχοι 1160-1623 μονάδες)
- στο κύμα (1) μεγάλου επιπέδου του [3] (τιμή στόχος γύρω στις 800 μονάδες. Θα γίνει πιό συγκεκριμένος στη συνέχεια)
- στο κύμα (3) μεσαίου επιπέδου του (1) (τιμή στόχος 732-799 μονάδες με πιθανότερη στις 756 μονάδες).
Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται αναλυτικότερα η εξέλιξη και η προοπτική της κίνησης της τιμής στο κύμα (1) μεγάλου επιπέδου.

Εδώ με ιώδες χρώμα φαίνονται και τα κύματα μικρού επιπέδου που δεν φαίνονται στο εβδομαδιαίο διάγραμμα.
Σύμφωνα με την αρίθμηση αυτή βρισκόμαστε στο 5ο και τελευταίο κύμα του 3 μεσαίου επιπέδου
Αν και το παραπάνω είναι το πιθανότερο σενάριο, κανένα από τα υπόλοιπα σενάρια που έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν (Β1, Β2, C) δεν έχει ακόμη ακυρωθεί και θα επανέλθουμε σε αυτά σε περίπτωση που υπάρχει εξέλιξη της τιμής που αυξάνει τις πιθανότητες επιβεβαίωσής τους.

Ανάλυση Δείκτη Τραπεζών:

Ίσως το πιό κρίσιμο σημείο της τελευταίας τριετίας να είναι αυτό που βρίσκεται τώρα ο ΔΤΡ.
Η ανάλυση που ακολουθεί είναι μια πρώτη προσέγγιση που δικαιολογεί την παραπάνω εκτίμηση.
Ο τραπεζικός κλάδος είναι αυτός που μέχρι σήμερα οδηγεί την ανοδική πορεία της αγοράς και ένα καθοδικό γύρισμα του ΔΤΡ θα την επηρέαζε καθοριστικά.

Ας δούμε στο παραπάνω μηνιαίο διάγραμμα ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά του ΔΤΡ.
Πριν το 2016 δεν έχει αξία να ασχοληθούμε καθώς μιλάμε για μια συνεχή πτώση της τιμής.
Το 2016 τέλειωσε μια καθοδική κίνηση και ο κλάδος αντέδρασε ανοδικά χωρίς όμως να διατηρήσει αυτή την τάση για πολύ. Παρόλα αυτά βρήκε στήριξη 2 φορές στην περιοχή των 600 μονάδων.
Το τελευταίο σημείο στήριξης ήταν στις 605 μονάδες.
Η στήριξη αυτή χάθηκε εντός του 2018 και η πτώση συνεχίστηκε χωρίς όμως να έχουμε νέο χαμηλό.
Από τις αρχές του τρέχοντος έτους έχουμε την ανοδική κίνηση που έφερε ξανά τον ΔΤΡ λίγο κάτω από τις 605 μονάδες.
Η υπέρβαση των 605 μονάδων είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για το ΔΤΡ.
Γιατί;
 
Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε δύο πιθανές αριθμήσεις κατά elliott.  
Η κόκκινη αρίθμηση μας δίνει την εκτίμηση ότι το τρέχον ανοδικό είναι κύμα 4 ενός καθοδικού 5 (πέντε κυμάτων).
Δεδομένου ότι το κύμα 1 αυτού του πεντακυματικού ήταν στις 605 μονάδες το κύμα 4 δεν μπορεί να υπερβεί το επίπεδο αυτό (τρίτος βασικός κανόνας του Elliott).
Αν λοιπόν ισχύει η αρίθμηση ο τραπεζικός κλάδος θα γυρίσει άμεσα καθοδικά και θα μας δώσει ένα καθοδικό κύμα 5 (αποτυχημένο ή κανονικό με νέο χαμηλό).  
Την εκτίμηση ενισχύει η θέση του SMA200 που πιέζει τον ΔΤΡ.

Αν όμως ο ΔΤΡ συνεχίσει ανοδικά και υπερβεί τις 605 μονάδες;

Τότε η πιο πιθανή αρίθμηση που μπορούμε να σκεφτούμε είναι η Μωβ αφού η κόκκινη ακυρώνεται.
Με τη μωβ αρίθμηση η καθοδική πορεία έχει τελειώσει στο χαμηλό των 363 μονάδων (σε ένα αποτυχημένο 5) και ο κλάδος βρίσκεται στην αρχή μιας ανοδικής κίνησης διαρκείας.
Προσοχή: αν ο ΔΤΡ δεν υπερβεί τις 605 μονάδες η μωβ αρίθμηση δεν ακυρώνεται, απλά χάνει πιθανότητες που δυστυχώς κερδίζει η κόκκινη

Η παρούσα ανάλυση είναι προϊόν της ομάδας αναλυτών της vitalfinance.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS