Αλλάζουν έδρα τέσσερα remote members του ΧΑ λόγω Brexit – Νέα αίτηση μέσω άλλων θυγατρικών

Αλλάζουν έδρα τέσσερα remote members του ΧΑ λόγω Brexit – Νέα αίτηση μέσω άλλων θυγατρικών
Τα 4 remote members έχουν προγραμματίσει την πρόσβαση τους στις ευρωπαϊκές αγορές μέσω άλλων ευρωπαϊκών κρατών ώστε να διατηρήσουν το κατά MiFID European Passport
«Φεύγουν» από το Λονδίνο 4 remote members του ΧΑ λόγω Brexit.
Προκειμένου να διατηρήσουν το κατά MiFID European Passport θα παραιτηθούν από το ΧΑ και μέσω άλλων θυγατρικών με έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υποβάλουν νέα αίτηση για την εκ νέου απόκτηση της ιδιότητας του εξ’ αποστάσεων μέλους διαπραγμάτευσης στην αγορά αξιών του ΧΑ.
Στο πλαίσιο της επερχόμενης εξόδου της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit), όπου καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 29/03/2019, τα εξ’ αποστάσεως Μέλη του ΧΑ με έδρα στην Μ. Βρετανία, με σκοπό να διασφαλίσουν την αδιάκοπη και απρόσκοπτη δραστηριοποίηση τους στα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, έχουν προγραμματίσει την πρόσβαση τους στις ευρωπαϊκές αγορές μέσω άλλων ευρωπαϊκών κρατών ώστε να διατηρήσουν το κατά MiFID European Passport που διαθέτουν.
Ειδικότερα, τα ενεργά εξ αποστάσεως Μέλη του ΧΑ που έχουν την έδρα τους στην Μ. Βρετανία είναι τα εξής τέσσερα: Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (EUROPE) Limited, UBS Limited και Merrill Lynch International.
Τα εν λόγω Μέλη, ενημέρωσαν το ΧΑ ότι θα αιτηθούν εκ νέου την απόκτηση της ιδιότητας του εξ’ Αποστάσεως Μέλους Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών του ΧΑ μέσω άλλων θυγατρικών εταιρειών τους με έδρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα ήδη υπάρχοντα εξ αποστάσεως Μέλη του ΧΑ με έδρα στην Μ. Βρετανία θα αιτηθούν την παραίτηση τους από το ΧΑ πριν την καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής της εξόδου της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι 29/03/2019.
Βάσει των παραπάνω, τα νέα εξ αποστάσεως Μέλη του ΧΑ είναι τέσσερα και είναι τα εξής:

1. Credit Suisse Securities Sociedad de Valores, Sociedad Anonima – που θα αντικαταστήσει την Credit Suisse Securities (EUROPE) Limited
2. Citigroup Global Markets Europe AG – που θα αντικαταστήσει την Citigroup Global Markets Limited
3. UBS Europe SE – που θα αντικαταστήσει την UBS Limited
4. BofA Securities Europe SE– που θα αντικαταστήσει την Merrill Lynch International.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS