Μια ματιά στα αποτελέσματα της Fourlis – Τα σχόλια των αναλυτών και οι δείκτες της μετοχής

Μια ματιά στα αποτελέσματα της Fourlis – Τα σχόλια των αναλυτών και οι δείκτες της μετοχής
Σε καλά επίπεδα ο καθαρός δανεισμός της εισηγμένης – Επιστροφή κεφαλαίου πάνω από 0,10 ευρώ περιμένουν οι αναλυτές
Η Fourlis το 2018 είχε καθαρή θέση 173,7 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 250,4 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τραπεζικές 134 εκατ. ευρώ περίπου και ταμειακά διαθέσιμα περίπου 40 εκατ. ευρώ που σημαίνει ότι ο καθαρός δανεισμός είναι στα 95 εκατ. ευρώ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 33,9 εκατ. ευρώ, με τις επενδυτικές να ανέρχονται σε -17,4 εκατ. ευρώ.
Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 448,4 εκατ. ευρώ από 434 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 14,3 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή παίζει με p/e 18,4 φορές και p/bv 1,52 φορές.
Ικανοποιητικά χαρακτηρίζει η IBG τα αποτελέσματα της Fourlis για το τέταρτο τρίμηνο καθώς ήταν σύμφωνα με τις δικές της αλλά και με τις μέσες εκτιμήσεις.
Τονίζει τη δυνατή πορεία της Intersport στην Ελλάδα περίπου διψήφια αύξηση πωλήσεων το 2018) η οποία οδήγησε σε αύξηση 3% των εσόδων από τις εγχώριες δραστηριότητες παρά την αδύναμη ψυχολογία των καταναλωτών.
Η Beta σημειώνει και αυτή πως τα αποτελέσματα ήταν ανάλογα των εκτιμήσεων αλλά και την πορεία των πωλήσεων αθλητικών ειδών στην Ελλάδα.
Η χρηματιστηριακή περιμένει επιστροφή κεφαλαίου 0,13 ευρώ ενώ άλλοι αναλυτές περιμένουν 0,10 ευρώ ανά μετοχή.
Η Euroxx αναφέρει πως τα καθαρά κέρδη πήγαν καλύτερα από τις εκτιμήσεις λόγω και των χαμηλότερων χρηματοοικονομικών εξόδων.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη σημερινή ενημέρωση των αναλυτών, όπου θα αναλυθούν οι προοπτικές για το 2019 και οι αναλυτές περιμένουν ενημέρωση και για την ΑΕΕΑΠ.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS