ΕΛΠΕ: Πώληση 1.000 μετοχών από τον Στυλιανό Τριανταφύλλου

ΕΛΠΕ: Πώληση 1.000 μετοχών από τον Στυλιανό Τριανταφύλλου
Την πώληση 1.000 μετοχών, συνολικής αξίας 8.550 ευρώ, από τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, Στυλιανό Τριανταφύλλου, γνωστοποίησε η Ελληνικά Πετρέλαια
Την πώληση 1.000 μετοχών, συνολικής αξίας 8.550 ευρώ, από τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, Στυλιανό Τριανταφύλλου, γνωστοποίησε σήμερα (20/3/2019) η Ελληνικά Πετρέλαια.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Στυλιανός Τριανταφύλλου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, σύμφωνα με την από 20/03/2019 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 15/03/2019 σε πώληση 1.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας € 8.550.

www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS