Στέγαση, η μεγαλύτερη δαπάνη για τα αμερικανικά νοικοκυριά

Στέγαση, η μεγαλύτερη δαπάνη για τα αμερικανικά νοικοκυριά
Η στέγαση παραμένει η μεγαλύτερη δαπάνη για τα αμερικανικά νοικοκυριά, ανεξαρτήτως εισοδηματικής κλίμακας 
Η στέγαση συνεχίζει να αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη για τα νοικοκυριά των Ηνωμένων Πολιτειών, ανεξαρτήτως εισοδηματικής κλίμακας, όπως απορρέει από τα στοιχεία της Engaging Data για το περασμένο έτος.
Ειδικότερα, εξετάζονται τρεις κατηγορίας: τα μέσα νοικοκυριά, τα νοικοκυριά που βρίσκονται στο 20% των χαμηλότερων θέσεων της κλίμακας και, τέλος, τα νοικοκυριά που βρίσκονται στο 20% των υψηλότερων θέσεων της κλίμακας.
Όπως φαίνεται παρακάτω, το μέσο εισόδημα για τις παραπάνω κατηγορίες ανέρχεται σε περίπου 74.000, 26.000 και 188.000 δολάρια.
Η μέση συνολική δαπάνη ανέρχεται στο 73%, 100% (που σημαίνει ότι δεν αποταμιεύεται τίποτα!) και 53% του εισοδήματος, αντίστοιχα.
Το μέσο νοικοκυριό διαθέτει κατά μέσο όρο 2,5 άτομα, με το 22,1% του συνολικού εισοδήματος να παρέχεται στη στέγαση.
Σε ό,τι αφορά στα φτωχότερα νοικοκυριά, με κατά μέσο όρο 1,6 άτομα, το 24,1% του συνολικού εισοδήματος να παρέχεται στη στέγαση.
Τέλος, για τα πλούσια νοικοκυριά της χώρας, με κατά μέσο όρο 3,1 άτομα ανά σπίτι, το 21,6% των απολαβών διατίθεται για τη στέγαση.
Αναλυτικά:
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS