Υγεία: Αγορά 56.334 μετοχών από την Hellenic Healthcare στις 20/3

Υγεία: Αγορά 56.334 μετοχών από την Hellenic Healthcare στις 20/3
Στην αγορά 56.334 κοινών ονομαστικών μετοχών του «Υγεία», συνολικής αξίας 53.517,30 ευρώ, προέβη η Hellenic Healthcare
Στην αγορά 56.334 κοινών ονομαστικών μετοχών του «Υγεία», συνολικής αξίας 53.517,30 ευρώ, προέβη στις 20 Μαρτίου 2019 η Hellenic Healthcare.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σημερινή (21/3/2019) ανακοίνωση, η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών “Υγεία” Α.Ε.» (στο εξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ακόλουθα:
Η εταιρεία με την επωνυμία «Hellenic Healthcare Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», που δύναται να θεωρηθεί ως έχουσα στενό δεσμό με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τους κ.κ. Δημήτριο Σύρμα και Σέργιο Σταμπουλούς σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, προέβη την 20η Μαρτίου 2019 σε αγορά 56.334 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας € 53.517,30.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS