Δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια για αλλαγή έδρας η Τιτάν - Ίσως με άλλο τρόπο η επόμενη προσπάθεια

Δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια για αλλαγή έδρας η Τιτάν - Ίσως με άλλο τρόπο η επόμενη προσπάθεια
Δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια για αλλαγή έδρας η Τιτάν
Συγκρατημένα αισιόδοξη εμφανίστηκε η διοίκηση της Τιτάν για το 2019 κατά τη διάρκεια της χθεσινής (21/3) τηλεδιάσκεψης για την ενημέρωση των αναλυτών αναφορικά με τα αποτελέσματα χρήσης 2018.
Όπως ανέφερε οι προοπτικές για τη ζήτηση στις ΗΠΑ παραμένουν θετικές και εστιάζει στην ανάπτυξη και την κερδοφορία, ενώ περιμένει μικρή βελτίωση στην κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Ωστόσο, το περιβάλλον σε Τουρκία και Αίγυπτο εξακολουθεί να έχει προκλήσεις και εστιάζει στις λειτουργικές ταμειακές ροές και την ανάκαμψη των τιμών.
Για το 2019 οι επενδύσεις αναμένονται στα 100 εκατ. ευρώ.
Η επίδραση από την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου 16 το 2019 θα φέρει αύξηση στις υποχρεώσεις περίπου 60 εκατ. ευρώ, βελτίωση 13 εκατ. ευρώ στα EBITDA και αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 3 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση έκανε ειδική αναφορά στην πρόσφατη προσπάθεια να μεταφέρει την έδρα της και να εισαχθεί στο χρηματιστήριο των Βρυξελλών σημειώνοντας πως για ένα μικρό ποσοστό οι κοινές μετοχές δεν έπιασαν το στόχο του 90% και έτσι η πρόταση απορρίφθηκε.
Ωστόσο, η στρατηγική του ομίλου παραμένει προσηλωμένη προς τη διεθνή ανάπτυξη και διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς του.
Η διεύρυνση των πηγών άντλησης κεφαλαίων και η βελτίωση της πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στο διεθνές τραπεζικό σύστημα παραμένει σημαντική προτεραιότητά του και σημείωσε πως δεν αποκλείεται μελλοντικά μία νέα προσπάθεια, η οποία ίσως γίνει με διαφορετικό τρόπο και όχι μέσω δημόσιας πρότασης που απαιτεί squeeze out, δηλαδή να συγκεντρωθεί το 90% των κοινών και των προνομιούχων μετοχών.
Υπενθυμίζεται πως ο όμιλος δημοσίευσε αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο χαμηλότερα των εκτιμήσεων, ενώ για το σύνολο της χρήσης οι πωλήσεις υποχώρησαν 1% και διαμορφώθηκαν στα 1,49 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν 26,1% και ανήλθαν στα 53,8 εκατ. ευρώ.
Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 772 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 49 εκατ. ευρώ έναντι του 2017.
 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 7η Ιουνίου 2019, τη διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,05 ευρώ ανά μετοχή το περασμένο έτος.
Τα τελικά ποσά που θα διανεμηθούν ανά μετοχή θα προσαυξηθούν κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS