Έλτον: Ειδικός διαπραγματευτής επί των μετοχών η Λέων Δεπόλας ΑΧΕΠΕΥ

Έλτον: Ειδικός διαπραγματευτής επί των μετοχών η Λέων Δεπόλας ΑΧΕΠΕΥ
Την απόκτηση από την εταιρεία Λέων Δεπόλας ΑΧΕΠΕΥ της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της, ανακοίνωσε η Έλτον
Την απόκτηση από την εταιρεία Λέων Δεπόλας ΑΧΕΠΕΥ της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της, προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, ανακοίνωσε σήμερα (22/3/2019) η Έλτον.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η «Έλτον Διεθνούς Εμπορίου Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η Εκδότρια) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 21 Μαρτίου 2019 συνεδρίασή της, ενέκρινε την απόκτηση από την εταιρεία Λέων Δεπόλας ΑΧΕΠΕΥ της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητας τους.
Ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Δευτέρα 1η Απριλίου.
Η Εκδότρια έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την εταιρεία Λέων Δεπόλας ΑΧΕΠΕΥ με τους εξής βασικούς όρους:
- Η Λέων Δεπόλας ΑΧΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών Εκδότριας. Για την υπηρεσία αυτή η Λέων Δεπόλας ΑΧΕΠΕΥ θα λαμβάνει από την Εκδότρια αμοιβή.
- Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρεία έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS