ESM: Ισχυρή η ανάπτυξη της Κύπρου – Κίνδυνος τα υψηλά NPLs και το χρέος

ESM: Ισχυρή η ανάπτυξη της Κύπρου – Κίνδυνος τα υψηλά NPLs και το χρέος
Κοινή ανακοίνωση των Θεσμών (ESM, ΕΚΤ, ΔΝΤ, Κομισιόν) στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής παρακολούθησης της κυπριακής οικονομίας
Ανακοίνωση για την κυπριακή οικονομία εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, μετά την επίσκεψη των επικεφαλής των Θεσμών (ESM, ΕΚΤ, ΔΝΤ, Κομισιόν) στη χώρα, στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας.
Σε αυτήν επισημαίνει την εξαιρετική πορεία της κυπριακής οικονομίας, κρούοντας, όμως, ταυτόχρονα τον κώδωνα του κινδύνου τόσο για το ύψος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων όσο και για το κρατικό και ιδιωτικό χρέος.
Όπως αναφέρει: Το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επισκέφθηκε την Κύπρο από τις 18 έως τις 22 Μαρτίου για τη διεξαγωγή της έκτης αποστολής παρακολούθησης μετά το πρόγραμμα (PPS).
Η αποστολή συντονίστηκε με αποστολή αποστολής «Παρακολούθηση Προγράμματος» του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).
Το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) συμμετείχε επίσης στην αποστολή για πτυχές που σχετίζονται με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του ΕΜΣ.
Η κυπριακή οικονομία εξακολούθησε να αναπτύσσεται έντονα το 2018. Ωστόσο, οι εξωτερικοί κίνδυνοι αυξάνονται και παραμένουν σημαντικές εθνικές αδυναμίες.
Παρά την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, η Κύπρος συνέχισε, για τρίτο διαδοχικό έτος,  να σημειώνει αξιοσημείωτη έντονη ανάπτυξη, φθάνοντας το 3,8% το 2018.
Η ανάπτυξη οφείλεται στην εγχώρια ζήτηση και στις εξαγωγές υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα του τουρισμού, ενώ ο πληθωρισμός παρέμεινε υποτονικός.
Η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να συνεχίσει να ασκείται έντονα το 2019, λόγω της ταχέως μειούμενης ανεργίας και των μέτριας αύξησης των μισθών.
Ωστόσο, η δυναμική της ανάπτυξης προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω, αντανακλώντας κυρίως το λιγότερο ευνοϊκό εξωτερικό περιβάλλον. Αυτές οι προκλήσεις επιδεινώνονται περαιτέρω από τις βασικές αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας, ιδίως τα πολύ υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων, το ιδιωτικό, το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος σε ένα πλαίσιο χαμηλής αύξησης της παραγωγικότητας και υψηλής εξάρτησης από τις ροές ξένων κεφαλαίων.
Η υποκείμενη δημοσιονομική επίδοση συνέχισε να είναι πολύ έντονη το 2018 λόγω των αυξημένων εσόδων, παρόλο που το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης μετατράπηκε σε έλλειμμα λόγω των εφάπαξ τραπεζικών μέτρων στήριξης που σχετίζονται με την πώληση της Κυπριακής Συνεταιριστικής Τράπεζας (CCB).
Για το 2019 και το 2020, το ισοζύγιο προϋπολογισμού αναμένεται να επαναλάβει την απόσπαση σημαντικών πλεονασμάτων.
Οι κίνδυνοι σχετίζονται κυρίως με τον δημοσιονομικό αντίκτυπο της μεταρρύθμισης της υγειονομικής περίθαλψης και το αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων σχετικά με τα προηγούμενα μέτρα για την κάλυψη των μισθολογικών δαπανών του δημόσιου τομέα.
Επιπλέον, μια πιο απότομη επιβράδυνση σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τα δημοσιονομικά έσοδα.
Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σημαντικά το 2018 λόγω των μέτρων στήριξης της τράπεζας που σχετίζονται με την πώληση της CCB, αλλά αναμένεται να μειωθεί σταθερά στη συνέχεια.
Το υψηλό δημόσιο χρέος υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχιζόμενης συνετής διαχείρισης των δαπανών για να σταθεροποιηθεί η καθοδική πορεία του δημόσιου χρέους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Πέρυσι, η Κύπρος σημείωσε σημαντική πρόοδο στην εδραίωση του τραπεζικού της τομέα και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) που κατέχουν οι τράπεζες, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις.
Το 2018 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν σημαντικά κυρίως λόγω των δύο έκτακτων συναλλαγών, δηλαδή της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων του CCB που δεν εκτελούνταν στην κρατική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων KEDIPES και την πώληση ενός μεγάλου χαρτοφυλακίου NPLs από την Τράπεζα Κύπρου.
Αυτό ενίσχυσε τους ισολογισμούς των δύο μεγαλύτερων τραπεζών. Ανεξάρτητα από αυτή τη σημαντική πρόοδο, το ψήφισμα για τα NPLs εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα, καθώς ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων στον κυπριακό τραπεζικό τομέα εξακολουθεί να είναι ο δεύτερος υψηλότερος στη ζώνη του ευρώ.
Επιπλέον, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που μεταβιβάστηκαν στην KEDIPES και σε άλλες εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων εξακολουθούν να επιβαρύνουν την οικονομία.
Για να συνεχιστεί η απόφαση για τη μη εξυπηρέτηση απαιτήσεων, είναι πλέον απαραίτητο να ενισχυθεί η πειθαρχία των πληρωμών και να επιλυθεί το μη βιώσιμο χρέος, χρησιμοποιώντας πλήρως τα τροποποιημένα πλαίσια αφερεγγυότητας και αποκλεισμού.
 Η αυστηρή εκτίμηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και η ταχεία ενεργοποίηση διαδικασιών αποκλεισμού σε περίπτωση επανεπιχειρήσεων θα είναι καθοριστικής σημασίας για την εκτέλεση του επικείμενου συστήματος ESTIA για τα μη εξυπηρετούμενα πρόσωπα που εξασφαλίζονται με πρωτεύουσες κατοικίες.
Μια άλλη βασική προτεραιότητα είναι η ίδρυση του KEDIPES ως επιτυχημένης εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την αντίστοιχη απόφαση περί κρατικών ενισχύσεων.
Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου διακυβέρνησης, το οποίο θα εγγυάται λειτουργική ανεξαρτησία από το κράτος και θα διαθέτει κατάλληλο εποπτικό πλαίσιο.
Οι ακόμη ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες παρέχουν μια ευκαιρία για την ενίσχυση του ρυθμού των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την τόνωση της δυνητικής ανάπτυξης.
Βασική προτεραιότητα είναι η δικαστική μεταρρύθμιση, η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της οικονομίας.
Αυτό συνεπάγεται την αύξηση της εξειδίκευσης των δικαστηρίων, την εκκαθάριση της μεγάλης συσσώρευσης υποθέσεων και την αναθεώρηση των ξεπερασμένων κανόνων πολιτικής δικονομίας.
Αυτό θα είχε επίσης θετικό αντίκτυπο στην πειθαρχία επιστροφής. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί γρήγορα η μακρόχρονη μεταρρύθμιση του συστήματος έκδοσης και μεταφοράς τίτλων ιδιοκτησίας.
Είναι επίσης απαραίτητο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα, ιδίως η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και των τοπικών κυβερνήσεων.
Επιπλέον, το επιχειρηματικό περιβάλλον πρέπει να βελτιωθεί, μεταξύ άλλων μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών λήψης αδειών για επενδύσεις στην Κύπρο, του ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ολοκλήρωσης των έργων ιδιωτικοποίησης.
Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα βοηθήσουν στη διαφοροποίηση των επενδύσεων σε άλλους τομείς εκτός από τις κατασκευές και τον τουρισμό, οι οποίοι αποτελούν σήμερα τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης.
Η εφαρμογή του εθνικού συστήματος υγείας αναμένεται να βελτιώσει την πρόσβαση στην αγορά

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS