ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 7,6477% μείωσε το ποσοστό της η York Capital Management

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 7,6477% μείωσε το ποσοστό της η York Capital Management
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 7,6477% μείωσε το ποσοστό της η York Capital Management
Σύμφωνα με το Ν.3556/2007, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από την εταιρεία York Capital Management  Global Advisors, LLC, την οποία η τελευταία υπέβαλε για λογαριασμό της εταιρείας York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., ότι στις 21/3/2019 επήλθε μεταβολή (μείωση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου μεγαλύτερη του 3% που  ταυτόχρονα κατήλθαν του ορίου του 10%.
Σύμφωνα με την ως άνω επιστολή – γνωστοποίηση, η εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., είναι κατά ποσοστό 100% θυγατρική της York Global Finance Offshore BDH LLC, της οποίας ο βασικός διοικών μέτοχος είναι η εταιρεία York Global Finance Μanager LLC, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από την York Capital Management  Global Advisors, LLC.
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής: 17.904.118 ήτοι  ποσοστό 17,35 % του μετοχικού κεφαλαίου.
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία γνωστοποίηση συναλλαγής: 7.909.588, ήτοι ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 7,6477 % του μετοχικού κεφαλαίου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS