Το μεγάλο ξεσκαρτάρισμα στο ΧΑ – Εκατομμύρια μετοχές, χιλιάδων επενδυτών εκποιούνται λόγω απουσίας χειριστή

Το μεγάλο ξεσκαρτάρισμα στο ΧΑ – Εκατομμύρια μετοχές, χιλιάδων επενδυτών εκποιούνται λόγω απουσίας χειριστή
Πρόκειται να εκποιηθούν μετοχές που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ξεπερνούν και το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Ίσως το μεγαλύτερο ξεσκαρτάρισμα που έγινε ποτέ ή τα τελευταία χρόνια, θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Εκατομμύρια μετοχές που ανήκουν σε χιλιάδες επενδυτές, αλλά δεν έχουν χειριστή πρόκειται να εκποιηθούν.
Το ΧΑ είχε αποστείλει επιστολή σε όλους τους επενδυτές που δεν έχουν χειριστή να βρουν ώστε να μεταφέρουν τις εντολές καθώς βάσει κοινοτικής οδηγίας δεν μπορεί να τις κρατάει για μεγάλο διάστημα.
Χρηματιστηριακά στελέχη σημειώνουν πως πρόκειται για ξεχασμένες μετοχές από παλιούς επενδυτές, που για κάποιους λόγους δεν είχαν δηλώσει χειριστή.
Αυτό όπως λένε  μπορεί να είχε συμβεί, είτε από το κλείσιμο μίας χρηματιστηριακής εταιρείας, με αποτέλεσμα κάποιοι επενδυτές να μην ανοίξουν κωδικό σε άλλη για να μεταφέρουν τις μετοχές ή ακόμα και για φορολογικούς λόγους.
Επίσης τονίζουν πως για κάποιους επενδυτές ήταν αδύνατο να βρεθούν είτε γιατί δεν είχαν επικαιροποιημένα στοιχεία, είχαν αλλάξει για παράδειγμα τόπο κατοικίας και δεν είχαν ενημερώσει τη μερίδα τους, ή ήταν τόσο παλιοί επενδυτές όπου τότε δεν υπήρχαν στοιχεία επικοινωνίας στους κωδικούς.
Τώρα οι μετοχές αυτές πρόκειται να εκποιηθούν και το αποτέλεσμα της εκποίησης θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο όνομα των δικαιούχων.
Είναι χαρακτηριστικό πως το σχετικό αρχείο με τα ονόματα και τις μετοχές που θα εκποιηθούν είναι 280 σελίδων!
Χρηματιστηριακά στελέχη σημειώνουν πως θα γίνει ένα μεγάλο ξεσκαρτάρισμα στα μετοχολόγια των εισηγμένων, αφού σε κάποιες μετοχές υπάρχουν περισσότεροι από 1.000 επενδυτές που θα ρευστοποιηθούν οι μετοχές τους.
Στην πλειονότητα πρόκειται για περιορισμένο αριθμό μετοχών, αλλά δε λείπουν και οι περιπτώσεις που θα μπορούσε να γίνει ακόμα και μεγάλη μετοχική αλλαγή στη σύνθεση του μετοχολογίου.
Για παράδειγμα η εταιρεία AP.DK.COMPU TRADING CO. LTD  έχει στην κατοχή της 2.343.252 μετοχές της Q&R και η IBG θα τις εκποιήσει.
Αυτές οι μετοχές αντιστοιχούν στο 8,4% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ και η Πουλιάδης που είχε στην κατοχή της 1.125.000 μετοχές στην ίδια εταιρεία πρόκειται να εκποιηθούν από τη Eurotrust.
Αυτές αντιστοιχούν στο 4,1% άρα συνολικά στο 12,5%.
Συνολικά στη συγκεκριμένη εταιρεία θα γίνουν εκποιήσεις μετοχών από 54 μετόχους.
Στην Αγροτικός Οίκος Σπύρου, θα εκποιηθούν 1.137.185 μετοχές από τη Eurocorp οι οποίες ανήκουν στην MIRBEL INVESTMENTS LTD, αλλά και 954.543 μετοχές από τη Eurobank που ανήκουν στην SEKANDER INVESTMENTS LTD.
Άλλες 430 χιλ. τεμάχια της ίδιας εταιρείας θα εκποιηθούν από την Εθνική και ανήλουν στην Luxima Investments LTD.
Δηλαδή θα εκποιηθεί το 9% περίπου.
Η Πειραιώς θα εκποιήσει, ή τουλάχιστον θα προσπαθήσει, 4.705.263 μετοχές της Ναυτεμπορική που ανήκουν στην Αθανασιάδου Ειρήνη.
Θα εκποιηθούν επίσης 1,6 εκατ. μετοχές της Νηρεύς που ανήκουν στην Νηρεύς.
Στελέχη της αγοράς σημειώνουν πως για κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να βρεθεί ο ιδιοκτήτης αφού είναι εισηγμένη εταιρεία όπως η Νηρεύς και το χρηματιστήριο γνωρίζει τα πάντα.
Ο Παπαπαναγιώτου Αθανάσιος πρόεδρος της Δρομέας έχει 14.900 μετοχές της Δρομέας που θα εκποιηθούν από τη Merit.
Υπάρχουν περιπτώσεις εισηγμένων που αν εκποιηθούν όλες οι μετοχές το μετοχολόγιο θα έχει περισσότερους από 1.000 λιγότερους επενδυτές.
Στην Μυτιληναίος οι εκποιήσεις αφορούν περίπου 400 επενδυτές.
Ένα άλλο θέμα που θίγουν κάποια στελέχη της αγοράς είναι ότι οι μετοχές δεν έχουν ομαδοποιηθεί βάσει εταιρείας, αλλά βάσει μετόχων, με αποτέλεσμα να δούμε εκποιήσεις λίγων μετοχών, της τάξης των 2 ή 5 ή 10 μετοχών από την ίδια εταιρεία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τονίζουν πως αν είχαν ομαδοποιηθεί ανά εταιρεία ίσως θα μπορούσε ευκολότερα να γίνει η πώληση.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS