Τι αναφέρει σε επιστολή της η Prelium ΑΕΠΕΥ και η απάντηση του Bankingnews

Τι αναφέρει σε επιστολή της η Prelium ΑΕΠΕΥ και η απάντηση του Bankingnews
Τα αναπάντητα ερωτήματα, οι χαρακτηρισμοί και οι υποδείξεις δεοντολογίας
Με αφορμή το δημοσίευμα του bankingnews «Αποκάλυψη: Οι δύο ΑΧΕ που βρίσκονται στο κόκκινο, το Συνεγγυητικό που σημαίνει συναγερμό και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς», λάβαμε την παρακάτω επιστολή από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Prelium ΑΕΠΕΥ κο Χαρίδημο Γιαννίρη την οποία ευχαρίστως και δημοσιεύουμε.
Καλούμε τους αναγνώστες να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο της επιστολής και αναρωτιόμαστε εκτός από χαρακτηρισμούς και υποδείξεις δεοντολογίας που ακριβώς η εταιρία αναφέρεται στο ζήτημα της έκτακτης εισφοράς από το Συνεγγυητικό.  
Παρακαλούμε λοιπόν την Prelium ΑΕΠΕΥ και τον κ. Γιαννίρη να απαντήσουν ξεκάθαρα. Αποφάσισε ναι ή όχι το Συνεγγυητικό την καταβολή έκτακτης εισφοράς από την Prelium;
Κατέβαλε η Prelium την έκτακτη εισφορά και γιατί;
Πέρα αυτού ειλικρινώς αδυνατούμε να κατανοήσουμε  τη λογική που λέει όταν ο ορκωτός θέτει εν αμφιβόλω της βιωσιμότητα με εταιρίας και δη μιας ΑΕΠΕΥ θα πρέπει να διαβάσουμε και άλλους ισολογισμούς ΑΕΠΕΥ να δούμε τι λένε ορκωτοί.
Άραγε στην Prelium όταν αναλύουν τις οικονομικές καταστάσεις εισηγμένων που γράφουν ότι τίθεται εν αμφιβόλω η βιωσιμότητα μιας εισηγμένης τι συμβουλεύουν τους πελάτες τους να πράξουν;

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ PRELIUM ΑΕΠΕΥ ΠΡΟΣ ΤΟ BANKINGNEWS

Προς Νίκο Καρούτζο, συντάκτη ιστοσελίδας www.bankingnews.gr
Yπόψιν: Αρχισυνταξίας ιστοσελίδας www.bankingnews.gr

Κύριοι,
Σε συνέχεια του από 21.03.2019 ανακριβούς δημοσιεύματος του συντάκτη Νίκου Καρούτζου στην ιστοσελίδα www.bankingnews.gr, με τίτλο «Αποκάλυψη: Οι δύο ΑΧΕ που βρίσκονται στο κόκκινο, το Συνεγγυητικό που σημαίνει συναγερμό και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς», το οποίο δημιουργεί παραπλανητικές και εσφαλμένες εντυπώσεις στους αναγνώστες σας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: Από το ως άνω κείμενο του συντάκτη κ. Καρούτζου με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι η εταιρεία μας δήθεν βρίσκεται «στο κόκκινο» και κατά το δημοσίευμα σε «δύσκολη οικονομική κατάσταση».
Σε συνέχεια αυτών, το δημοσίευμα παραθέτει επιλεκτικά στοιχεία των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας δημιουργώντας καταφανώς εσφαλμένες και παραπλανητικές εντυπώσεις και στο επενδυτικό κοινό και στην αγορά εν γένει.
Ειδικότερα, ενώ γίνεται επίκληση ορισμένων μεγεθών των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μας για το έτος 2018, αποσιωπάται το κρισιμότερο δεδομένο που περιλαμβάνεται σε αυτές, ότι δηλαδή η εταιρεία μας σταθερά υπερκαλύπτει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η νομοθεσία και συνεχώς βελτιώνει τα σχετικά μεγέθη της.
Μάλιστα, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται στο 29% την 31.12.2018, η εταιρεία μας όχι μόνο βρίσκεται πολύ άνω των νομίμων ορίων, αλλά και σε ισχυρή θέση σε σχέση με τον μέσο όρο των εταιρειών του κλάδου μας.
Αντίστοιχα, παρά τις αντιξοότητες των τελευταίων χρόνων, η εταιρεία με τις συνεπείς προσπάθειες της διοίκησης, βελτιώνει συνεχώς τα μεγέθη της σε όλα τα επίπεδα κόντρα στην γενική τάση της αγοράς.
Σε συνέχεια αυτών, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε ερώτημα προς την εταιρεία μας από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που να αφορά τη βιωσιμότητα και τη σταθερότητα της εταιρείας μας, βάσει των πλέον πρόσφατων δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων του έτους 2018.
Όσον αφορά την παρατήρηση των Ορκωτών Ελεγκτών την οποία μεταξύ άλλων επικαλείται το δημοσίευμα, αντί άλλου σχολίου, παραπέμπουμε στην προσεκτική ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων άλλων εταιρειών του κλάδου (σε όσες έχουν δημοσιευτεί…) προκειμένου να διαπιστωθεί αν μια τέτοιου είδους παρατήρηση συνιστά πράγματι ερώτημα για την βιωσιμότητα της εταιρείας μας.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η εταιρεία μας υφίσταται τακτικούς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές, τους οποίους ολοκληρώνει με επιτυχία και επιδεικνύοντας πάντα πνεύμα συνεργασίας με τις εποπτικές αρχές, λαμβάνοντας, στα πλαίσια τους αλλά και εκτός αυτών, συνεχώς μέτρα για την περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της και τηρώντας απαρέγκλιτα τις κανονιστικές υποχρεώσεις της.
Στο ανωτέρω πλαίσιο , η εταιρεία μας απαντά σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται από τις εποπτεύουσες αρχές και βρίσκεται σε συνεργασία με αυτές, εντός του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
Ως εκ τούτου, τα συμπεράσματα του συντάκτη του άρθρου, είναι εσφαλμένα, και στηρίζονται σε εσφαλμένες προϋποθέσεις.
Ορθά καταγράφει ο συντάκτης ότι ολοκληρώθηκε η πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μας, καθώς και ότι επίκειται η συγχώνευση της εταιρείας μας με την VERSAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., αμφότερα στοιχεία που αποδεικνύουν την προσήλωση της εταιρείας μας για σταθερή ανάπτυξη, μέσα στο δύσκολο περιβάλλον του κλάδου μας.
Ο συντάκτης του άρθρου, παρ’ όλα αυτά φαίνεται να επιχειρεί και σε αυτή την ενέργεια των δύο εταιρειών - ενέργεια αναμφισβήτητα θετική για την περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξης της εταιρείας και της δημιουργίας ενός ισχυρού και βιώσιμου σχήματος- να δημιουργήσει σκιές και αμφιβολίες για την επίτευξή της.
Δεν γνωρίζουμε από που ορμώμενος ο συντάκτης του άρθρου εκφράζει τις επιφυλάξεις του για την υλοποίηση του σχεδίου, αλλά σε κάθε περίπτωση τον ενημερώνουμε ότι οι αμφότερες οι εταιρείες και οι βασικοί τους μέτοχοι είναι προσηλωμένοι στην ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού βήματος.
Η εταιρεία μας έχει διαγράψει μία πετυχημένη διαδρομή στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ήδη για σχεδόν μία εικοσαετία και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει απασχολήσει την επικαιρότητα, το επενδυτικό κοινό ή τους θεσμικούς φορείς με ζητήματα που αφορούν την φερεγγυότητα, την αξιοπιστία και την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών της.
Η Prelium, παρά τους κλυδωνισμούς και τις αντιξοότητες της αγοράς μας την περίοδο της σφοδρής οικονομικής κρίσης και της απαξίωσης του ελληνικού χρηματιστηρίου, πορεύτηκε με ασφάλεια, με εφόδια την εμπιστοσύνη των πελατών της και την αταλάντευτη στήριξη των μετόχων της, οι οποίοι έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι εγγυώνται για την σταθερήπορεία της εταιρείας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, έχοντας εισφέρει, όπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα χρόνια της κρίσης, σημαντικά ποσά για την ενίσχυση της.
Υπενθυμίζουμε ότι η δημοσιογραφική δεοντολογία επιβάλει την προηγούμενη διασταύρωση των πληροφοριών και την προηγούμενη επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν τις εξηγήσεις τους.
Παρακαλούμε για την άμεση αποκατάσταση της αλήθειας, ώστε να περιοριστεί η ζημία που υφίσταται η εταιρεία μας και ζητούμε να δημοσιευθούν οι απόψεις μας, αυτούσιες, στον ίδιο χώρο με το επίμαχο δημοσίευμα, ώστε να έχει το επενδυτικό κοινό και οι αναγνώστες την πλήρη εικόνα της πραγματικότητας.

Για την Prelium Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Χαρίδημος Γιαννίρης
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS