Μια ματιά στα αποτελέσματα της Κλουκίνας-Λάππας – Με P/BV 0,52 φορές η μετοχή, επιστροφή κεφαλαίου 0,04 ευρώ

Μια ματιά στα αποτελέσματα της Κλουκίνας-Λάππας – Με P/BV 0,52 φορές η μετοχή, επιστροφή κεφαλαίου 0,04 ευρώ
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 656.822 ευρώ έναντι κερδών 63.690 ευρώ το 2017 αυξημένα κατά 931,29%
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Κλουκίνας - Λάππας στην χρήση 2018 μειώθηκε κατά 6,57% και διαμορφώθηκε στα 28,3 εκατ. ευρώ, έναντι 30,3 εκατ. ευρώ το 2017.
Τα μικτά κέρδη, διαμορφώθηκαν σε 14,7 εκατ. ευρώ έναντι 15,8 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 6,74% σε σχέση με το 2017.
Τα ενοποιημένα EBITDA ενισχύθηκαν 16,4% και ανήλθαν σε κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,18 εκατ. ευρώ το 2017.
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 656.822 ευρώ έναντι κερδών 63.690 ευρώ το 2017 αυξημένα κατά 931,29%.
Η ισχυρή ζήτηση για χαμηλής τιμής προϊόντα συνεχίζει να οδηγεί τους λιανοπωλητές στο να εφαρμόσουν ειδικές προσφορές και εκπτώσεις τιμών, συνδυαστικών προσφορών αλλά και στη μείωση των μοναδιαίων τιμών με σκοπό την αύξηση ή τουλάχιστον τη διατήρηση του ύψους των πωλήσεων. Βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς αποτελεί η αναζήτηση ” value for money “ προϊόντων.
Αυτό οδήγησε την Εταιρεία στη μείωση των τιμών πώλησης μέσω προσφορών και εκπτώσεων με αποτέλεσμα τη μείωση του μικτού κέρδους.
Η διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών, η διενέργεια συχνών προσφορών και η προσφορά μιας πλήρους συλλογής ειδών εγκυμοσύνης, βρεφανάπτυξης, ένδυσης και παιχνιδιών για παιδιά μέχρι 8 ετών εξακολουθεί να είναι η στρατηγική της εταιρείας.
Το Μάϊο του 2019 θα λειτουργήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας που θα προσφέρει το πλήρες εύρος προϊόντων και υποστηρικτικών υπηρεσιών της εταιρείας. Στόχος είναι να εκμεταλλευτεί την υψηλή προοπτική που παρουσιάζει ο κλάδος του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις της εταιρείας και να συγκαταλεγεί ανάμεσα στα καταστήματα με τις υψηλότερες πωλήσεις.
Το μικτό περιθώριο της εταιρείας αναμένεται να διατηρηθεί στα ίδια με το 2018 επίπεδα και να μη δεχτεί περαιτέρω πιέσεις συρρίκνωσης.
Με την από 06/06/2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκε να ανασταλούν προσωρινά οι περαιτέρω ενέργειες για τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) με εισφορά ακινήτων της Εταιρείας ή/και της «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω μη συνδρομής αναγκαίας εκ του νόμου προϋπόθεσης, ήτοι λόγω του ότι η αξία ενός εκ των ακινήτων αυτών (και ειδικότερα του ακινήτου της Εταιρείας ευρισκόμενου επί της οδού Ερμού αρ. 47) είναι μεγαλύτερη από το 25% του συνόλου της αξίας των ακινήτων που θα εισφέρονταν στην ΑΕΕΑΠ, γεγονός που αποτελεί αρνητική προϋπόθεση για τη σύσταση κατά τα ανωτέρω της ΑΕΕΑΠ με βάση τον ν. 2778/1999, και να διερευνηθούν άλλοι τρόποι αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της ιδίας και της θυγατρικής της.
Το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου 0,04 ευρώ ανά μετοχή.
Οι εξελίξεις στην ΑΕΕΑΠ αποτελούν αρνητική εξέλιξη αφού στην αγορά είχαν καλλιεργηθεί μεγάλες προσδοκίες.
Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως τα ακίνητα δεν υπάρχουν και η αξία τους δεν είναι δεδομένη.
Η αποτίμηση στο ταμπλό είναι στα 27,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό η καθαρή θέση είναι στα 52,8 εκατ. ευρώ επομένως η μετοχή διαπραγματεύεται με p/bv 0,52 φορές ο οποίος είναι εξαιρετικά χαμηλός.
Οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 23,3 εκατ. ευρώ και από αυτές περίπου 12,5 εκατ. ευρώ αφορούν τραπεζικές.
Ωστόσο υπήρχαν 5,3 εκατ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα, άρα η μόχλευση είναι χαμηλή.
Η εισηγμένη έχει πολύ καλό προϊόν αλλά ο ανταγωνισμός στο παιδικό και βρεφικό ρούχο είναι έντονος καθώς υπάρχουν πλέον αλυσίδες με ποιοτικά και φθηνά ρούχα, εξέλιξη που αναγκάζει την εταιρεία να κάνει προσφορές.
Θεωρούμε πως ίσως θα έπρεπε να κοιτάξει το προϊόν της στο κομμάτι που αφορά την mothercare, αφού είναι γνωστά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και να βρει εναλλακτικές.
Η μετοχή είναι πάντως εξαιρετικά φθηνή.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS