Λίγο μετά το άνοιγμα του ΧΑ - Περιορισμένες απώλειες αλλά με ανοδική διάθεση

Λίγο μετά το άνοιγμα του ΧΑ - Περιορισμένες απώλειες αλλά με ανοδική διάθεση
ΑΓΟΡΑ: Έγιναν εκποιήσεις σε MIG, ΟΤΕ, ΔΕΗ. Στη MIG έγιναν 850 χιλ. τεμάχια. Υπάρχει αναλυτικό θέμα για τις μεγάλες εκποιήσεις που θα γίνουν λόγω έλλειψης χειριστή.

Με μικρές απώλειες το άνοιγμα και μένει να φανεί αν μπορεί να δώσει αντίδραση μετά την πτώση των προηγούμενων ημερών και να κρατηθεί πάνω από τις 700 μονάδες.

Θα πρέπει να δούμε αν η κίνηση που έγινε είναι αρκετοί για τους μεγάλους επενδυτές που κρίνουν την τύχη του ΧΑ ή αν πιστεύουν πως με τα σημερινά δεδομένα η αγορά πρέπει να δει περαιτέρω υψηλότερα επίπεδα.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Οι τράπεζες πάντως ξεκίνησαν με μικρές απώλειες. Στα αποτελέσματα που θα δημοσιευτούν προς το τέλος της εβδομάδας θα βρεθούν στο επίκεντρο. Μόνο η Eurobank υπενθυμίζεται πως έχει ανακοινώσει.

Η Πειραιώς έχει τις μεγαλύτερες απώλειες ενώ των άλλων συστημικών είναι μικρές. Φαίνεται μία διάθεση για περιορισμό και ίσως δούμε αντίδραση.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου από τον Σωκράτη Κόκκαλη και την ανακοίνωση για κινήσεις που θα περιορίσουν τη μόχλευση, βλέπουμε μία σημαντική κίνηση.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την πώληση της θυγατρικής στην Πολωνία, Totolotek. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο στοίχημα περισσότερα από 27 χρόνια και έχει 560 υπαλλήλους.

Δεν έχουμε τίμημα, αλλά δεν μας κάνει εντύπωση. Δεν είναι η πρώτη φορά που εισηγμένες δεν ανακοινώνουν λεπτομέρειες.

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-ΛΑΠΠΑΣ: Η μετοχή παίζει με εξαιρετικά χαμηλό p/bv αλλά και υψηλό p/e. Είναι χαμηλός ο δανεισμός της και το ταμείο επιτρέπει την επιστροφή 0,04 ευρώ ανά μετοχή, άρα οι μέτοχοι θα έχουν και φέτος καλή απόδοση.

Συνεχίζουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην εταιρεία και θα περιμέναμε από τη διοίκηση κάποιες κινήσεις ώστε να ενισχύσει τις πωλήσεις της και να χτυπήσει τον ανταγωνισμό.

ΠΛΑΙΣΙΟ: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2018 ανήλθε σε 308,8 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 8,0% έναντι του 2017.

Το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 9,7%, ποσοστό ελαφρά υψηλότερο από αυτό των πωλήσεων, με αποτέλεσμα, το μικτό κέρδος του Ομίλου να βελτιωθεί κατά 1,57% και να ανέλθει σε 63,1 εκατ. ευρώ έναντι 62,1 εκατ. ευρώ το 2017. Το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε στο 20,43%.

Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 3,8 εκατ. ευρώ από 4,9 εκατ. ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 93,1 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές δεν ήταν καλές με αποτέλεσμα μετά τις επενδυτικές να υπάρξει μείωση ταμειακών διαθεσίμων.

ΠΛΑΙΣ: Ο συνολικός δανεισμός είναι στα 11,2 εκατ. ευρώ αλλά υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα 40,8 εκατ. ευρώ επομένως ο καθαρός δανεισμός είναι αρνητικός κατά 29,5 εκατ. ευρώ.

Η αποτίμηση είναι στα 94 εκατ. ευρώ που σημαίνει ότι η μετοχή παίζει με υψηλό P/Ε και με p/bv μία φορά. Έχει βέβαια σχεδόν το 30% της αποτίμησης στο ταμείο της.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Μικρή αύξηση σημείωσαν τα μεγέθη της Κανάκης στη χρήση 2018 και συγκεκριμένα οι πωλήσεις ανήλθαν στα 20,1 εκατ. ευρώ από 19,7 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο τα καθαρά κέρδη σημείωσαν μικρή υποχώρηση και διαμορφώθηκαν στα 2,14 εκατ. ευρώ από 2,19 εκατ. ευρώ (p/e 14).

Η καθαρή θέση της εισηγμένης ανέρχεται στα 20,6 εκατ. ευρώ με την αποτίμηση στο ταμπλό να είναι στα 30 εκατ. ευρώ που δίνει p/bv 1,45 φορές.

Η εισηγμένη έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και σύνολο υποχρεώσεων μόλις 4,5 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται στα 8,2 εκατ. ευρώ που υπερκαλύπτουν τις συνολικές υποχρεώσεις αλλά και αντιστοιχούν στο 27% της αποτίμησης.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS