Πλαστικά Κρήτης: Συμμετέχει με 1 εκατ. ευρώ στη ΑΜΚ της τουρκικής θυγατρικής Senkroma

Πλαστικά Κρήτης: Συμμετέχει με 1 εκατ. ευρώ στη ΑΜΚ της τουρκικής θυγατρικής Senkroma
H AMK θα χρησιµοποιηθεί εξολοκλήρου για την αποπληρωµή δανεισµού
Με 1 εκατ. ευρώ συμμετέχει η Πλαστικά Κρήτης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τουρκικής θυγατρικής Senkroma.
Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, η εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ενηµερώνει το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και το επενδυτικό κοινό ότι προκειµένου να ενισχυθεί η κεφαλαιακή βάση της θυγατρικής της εταιρίας SENKROMA SA που εδρεύει στην Τουρκία, συµµετέχει στην αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.000.000 ευρώ, που θα χρησιµοποιηθεί εξολοκλήρου για την αποπληρωµή δανεισµού της.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS