Ικτίνος: Ειδικός διαπραγματευτής επί των μετοχών η Alpha Finance

Ικτίνος: Ειδικός διαπραγματευτής επί των μετοχών η Alpha Finance
Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της από την Alpha Finance, ανακοίνωσε η Ικτίνος
Την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της από την Alpha Finance, ανακοίνωσε σήμερα (26/3/2019) η Ικτίνος.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Ικτίνος Ελλάς Α.Ε. - Ελληνική Βιομηχανία Μαρμαρωνά (εφεξής η Εταιρία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 21.03.2019 ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρίας από το μέλος της ΕΧΑΕ «Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ»., με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 01 Απριλίου 2019.
Η «Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ» έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την Εταιρία διάρκειας ενός έτους.
Από την ημέρα ενάρξεως της Ειδικής Διαπραγματεύσεως, ο Ειδικός Διαπραγματευτής αναλαμβάνει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της Ειδικής Διαπραγματεύσεως επί των Μετοχών της Εταιρίας. Οι υποχρεώσεις αυτές προβλέπονται από την κειμένη νομοθεσία, όπως τροποποιούμενη εκάστοτε ισχύει.
Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει να διαβιβάζει για ίδιο λογαριασμό σε συνεχή βάση ζεύγη εντολών αγοράς και πωλήσεως που εισάγονται ταυτόχρονα στο σύστημα του Χ.Α. α) σε τιμές η διαφορά των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τη σχετικώς προβλεπόμενη από το Χ.Α. μέγιστη απόκλιση τιμής και β) για ποσότητα τεμαχίων, η οποία δεν πρέπει να υπολείπεται ανά εντολή της σχετικώς προβλεπόμενης ελάχιστης ποσότητας τεμαχίων, όπως αυτή υπολογίζεται και ανακοινώνεται από το Χ.Α.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS