Πιέσεις για «απάλυνση» του πορίσματος εσωτερικού ελέγχου για τα δάνεια της Attica σε Καλογρίτσα

Πιέσεις για «απάλυνση» του πορίσματος εσωτερικού ελέγχου για τα δάνεια της Attica σε Καλογρίτσα
Τι «δείχνει» η ενδιάμεση έκθεση εσωτερικού ελέγχου
Το τελικό πόρισμα για τα έργα και τις ημέρες των διοικούντων την Attica Bank στην υπόθεση Καλογρίτσα φαίνεται ότι χάνεται στις καλένδες των πιέσεων.
Παρά το γεγονός ότι υποτίθεται πως έχει ολοκληρωθεί το πόρισμα και αποδίδει συγκεκριμένες βαρύτατες ευθύνες δεν … ολοκληρώνεται.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν πιέσεις στον εσωτερικό έλεγχο ώστε να απαλυνθούν στοιχεία του πορίσματος ώστε να πέσουν στα μαλακά διοικητικά στελέχη.
Αυτό μένει να αποδειχτεί καθώς στην ενδιάμεση έκθεση εσωτερικού ελέγχου που είχε αποκαλύψει πρώτο το bankingnews είχαν αποκαλυφθεί απίθανες πρακτικές και αποφάσεις.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
 
- Οι χορηγήσεις προς τον όμιλο ενώ στο τέλος του 2014 ήταν 49,1 εκ ευρώ στα τέλη του 2016 την εποχή δηλαδή που ο όμιλος αποτελούσε το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ οι χορηγήσεις εκτινάσσονται σε 108,7 εκ ευρώ στις 22/7/2016 (δηλαδή μέσα σε ενάμιση χρόνο αυξήθηκαν τα υπόλοιπα δανείων κατά 59,6 εκ ευρώ
- Οι απίθανες πρακτικές στην Αττικής δεν εξαντλούνται στο τέλος του 2016 αλλά συνεχίζονται και έως το 2018 όπως δείχνει το πόρισμα εσωτερικού ελέγχου παρά το γεγονός ότι οι εταιρίες Καλογρίτσα στις αρχές του 2017 υπέβαλε business plan (το εκπόνησε η Planet) βάση του οποίου οι υποχρεώσεις στο τέλος του 2017 θα είχαν μειωθεί στα 99,2 εκ ευρώ από 105,95 εκ ευρώ που ήταν στην αρχή του έτους.
Οι υποχρεώσεις όμως αντί να μειωθούν αυξήθηκαν το Μάρτιο του 2018 στα 119,06 εκ ευρώ με το ακάλυπτο μέρος των πιστοδοτήσεων να αυξάνεται στα 91,34 εκ ευρώ από 76,14 εκ ευρώ που ήταν στο τέλος του 2016.
- Υπάρχουν προσημειωμένα  προσημειωμένα ακίνητα στα οποία αποδίδεται συνολική αξία 25,4 εκ ευρώ . από αυτά τα 20,7 εκ ευρώ αφορούν «ειδική αξία»!!! ακινήτων (ένα στη Νέα Σμύρνη και τρία στη Σαρωνίδα) από την εταιρία GEOAXIS που δεν συνεργάζεται με την τράπεζα.
Η «ειδική αξία» διευκρινίζεται ότι δεν ταυτίζεται με την εμπορική (κοινώς είναι πολύ υψηλότερη) καθώς «εκφράζει το ποσό που μπορεί να καταβάλλει ειδικός αγοραστής λόγω των ιδιαίτερων και μοναδικών χαρακτηριστικών των ακινήτων»!!!!!
- Η Ανώτατη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων στην οποία από τον Μάιο του 2017 με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Πανταλάκη συμμετέχουν ως Πρόεδροι ο κ. Αθανάσιος Τσάδαρης για θέματα ενήμερων πιστοδοτήσεων και ο κ. Ι Τσακιράκης για θέματα καθυστερήσεων καθώς και οι Ιωάννης Άννινος, Κωνσταντίνος Λουκρέζης και Μιχάλης Ανδριώτης προχώρησε στις εγκρίσεις για αύξηση των ορίων Καλογρίτσα μετά από εισηγήσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ειδικών Λογαριασμών και της Υποδιεύθυνσης Πιστοδοτήσεων επιχειρήσεων οι οποίες όμως είχαν τραγικές ελλείψεις που απέκρυπταν πραγματικά γεγονότα που επιβάρυναν τη θέση των εταιριών Καλογρίτσα.
- Το επιχειρηματικό Κέντρο Ομήρου τηρούσε πρωτόκολλο αλληλογραφίας σε excel, εμφανίζεται να έχει εισηγήσεις να μην αναγγελθούν σφραγισμένες επιταγές με ημερομηνία ίδια με αυτήν που αποστέλλονται οι σχετικές επιστολέςς από την Τοξότης στην Τράπεζα και έχει αναγγείλει εκπρόθεσμα (από 3 έως 11 ημέρες) στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ το Μάρτιο του 2018 επιταγές είχαν σφραγιστεί μεταξύ 15 και 28 Φεβρουαρίου του 2018.
- Από το 2016 υπήρχε κκρεμότητα με την ενεχυρίαση μετοχών που είχε ο Χρήστος Καλογρίτσας στο Χρηματιστήριο  καθώς εκ παραδρομής περάστηκαν στη μερίδα Καλογρίτσα ως ελεύθερες ενεχύρου ενώ σε συνεχείς εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για αύξηση των ορίων πίστωσης στον όμιλο Καλογρίτσα το γεγονός αυτό αποκρύπτεται.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS