Γαλλία: Περιορίστηκε στα 4 δισ. ευρώ το εμπορικό έλλειμμα της χώρας για τον Φεβρουάριο του 2019

Γαλλία: Περιορίστηκε στα 4 δισ. ευρώ το εμπορικό έλλειμμα της χώρας για τον Φεβρουάριο του 2019
Οι αναλυτές προέβλεπαν περαιτέρω διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος στα 4,559 δισ. ευρώ
Περιορίστηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών της Γαλλίας για τον Φεβρουάριο του 2019, σύμφωνα με τα σημερινά (5/4) στοιχείς της Διεύθυνσης Τελωνείων της χώρας, μετά τη διεύρυνση που σημειώθηκε στις αρχές του έτους.
Ειδικότερα, οι εξαγωγές της χώρας κατέγραψαν άνοδο της τάξεως του +0,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2019, την ίδια στιγμή που η ετήσια άνοδος διαμορφώθηκε στο +4,6%.
Παράλληλα, οι εισαγωγές της Γαλλίας για τον ίδιο μήνα ενισχύθηκαν κατά +0,4% σε μηνιαία βάση, ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους σημειώθηκε άνοδος κατά +3,4%.
Τα παραπάνω στοιχεία είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος στα 4 δισ. ευρώ, έναντι 4,213 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, την ίδια στιγμή που οι αναλυτές προέβλεπαν περαιτέρω διεύρυνση στα 4,559 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η μείωση του εμπορικού ελλείμματος ήταν μεγαλύτερη σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όταν η Γαλλία είχε εμφανίσει εμπορικό έλλειμμα 4,559 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τελωνείων, η ανάκαμψη στις πωλήσεις προϊόντων πετρελαίου αντιστάθμισε εν μέρει τη σημαντική πρώση που σημειώθηκε στις εξαγωγές αεροναυτικών προϊόντων.
Επιπλέον, η αύξηση των εισαγωγών στα φαρμακευτικά προϊόντα αντισταθμίστηκε από τον χαμηλότερο εφοδιασμό στον τομέα της ενέργειας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS