Εκτέρ: Πώληση μετοχών από τη Νικίας Α.Ε.

Εκτέρ: Πώληση μετοχών από τη Νικίας Α.Ε.
Στην πώληση μετοχών της Εκτέρ προέβη η Νικίας Α.Ε.
Στην πώληση μετοχών της Εκτέρ προέβη η Νικίας Α.Ε., συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (12/4/2019).
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Εκτέρ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρεία Νικίας Α.Ε. (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ.κ. Αθανάσιο Σίψα και Κωνσταντίνο Στούμπο – αντιστοίχως Πρόεδρο Δ.Σ. και Αντιπρόεδρο Δ.Σ./ Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΚΤΕΡ Α.Ε.) προέβη στις παρακάτω χρηματιστηριακές συναλλαγές:
Πώληση 8.580 κοινών ονομαστικών μετοχών, στις 09 Απριλίου 2019, συνολικής αξίας Ευρώ 11.105,26.
Πώληση 44.115 κοινών ονομαστικών μετοχών, στις 10 Απριλίου 2019, συνολικής αξίας Ευρώ 60.007,39.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS