Αλλαγές στην ασφάλιση στα Βαρέα και Ανθυγιεινά για μειωμένη σύνταξη - Ποιες οι παράμετροι του νέου πολυνομοσχεδίου

Αλλαγές στην ασφάλιση στα Βαρέα και Ανθυγιεινά για μειωμένη σύνταξη - Ποιες οι παράμετροι του νέου πολυνομοσχεδίου
Ευεργετικές διατάξεις στις συντάξεις χηρείας στο νομοσχέδιο που κατατίθεται την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή
Αλλαγές στη συνταξιοδότηση με μειωμένο χρόνο ασφάλισης για εργαζόμενους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και ευεργετικές διατάξεις για τις συντάξεις χηρείας, περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο σκούπα που θα κατατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Βουλή.
Για τα ΒΑΕ, προβλέπει ότι οι ασφαλισμένοι άνδρες μέχρι 31.12.1992 στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης 4.500 ημερών ή 15 ετών, από τον οποίο τουλάχιστον τα 4/5 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δικαιούνται σύνταξης με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους μέχρι την 31.12.2012 και του 62ου έτους από 1.1.2013 και εφεξής.
Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών μέχρι 31.12.1992, διαμορφώνεται ως εξής:

αα) στο 55ο έτος της ηλικίας για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο του προηγούμενου εδαφίου το 2010,
ββ) στο 56ο έτος για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο το 2011,
γγ) στο 57ο έτος για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο το 2012 και δδ) στο 62ο έτος από 1.1.2013 και εφεξής.

Από τον συνολικό χρόνο ασφάλισης στον Κώδικα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων  απαιτείται η πραγματοποίηση χιλίων (1000) τουλάχιστον ημερών εργασίας στα επαγγέλματα αυτά τα τελευταία δεκαεπτά (17) χρόνια μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση οριζόμενου ορίου ηλικίας, σύμφωνα με τις προηγούμενες περιπτώσεις ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Συντάξεις χηρείας

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ευεργετικές διατάξεις για τις συντάξεις χηρείας, σύμφωνα με τις οποίες καταργούνται οι ηλικιακοί περιορισμοί στην καταβολή των συντάξεων χηρείας και αυξάνεται το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης χηρείας στο επίπεδο του 70%, ενώ καθιερώνεται ενιαίο ποσό εξόδων κηδείας για όλα τα ταμεία στα 850 ευρώ.
Συγκεκριμένα προβλέπεται:

- Οι συντάξεις χηρείας (θανάτου) καταβάλλονται στους επιζώντες δικαιούχους συζύγους ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ακόμη κι αν έχουν περάσει τρία χρόνια από τον θάνατο του εκλιπόντος συζύγου.
- Αυξάνεται το ποσοστό της σύνταξης στο 70% της σύνταξης του θανόντος από το 50% που ίσχυε με τον νόμο Κατρούγκαλου.
- Η σύνταξη θανάτου χορηγείται στα παιδιά μέχρι τα 24 έτη, ανεξάρτητα από το εάν σπουδάζουν ή όχι.
- Οι διατάξεις για τις συντάξεις χηρείας θα ισχύσουν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και θα αφορούν όχι μόνο τις μελλοντικές συντάξεις, αλλά και εκείνες που εκδόθηκαν μετά τις 13 Μαΐου του 2016, όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλου.
- Τέλος, δίνεται ασφαλιστική ικανότητα, δηλαδή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στα παιδιά που δικαιούνται σύνταξη θανάτου, μέχρι να συμπληρώσουν το 35ο έτος της ηλικίας τους και όχι μέχρι το 24ο που ισχύει έως σήμερα.

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας τέκνων θανόντος

Ειδικά στα δικαιούχα σύνταξης τέκνα θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος ακόμα και μετά το 24ο έτος της ηλικίας τους και όχι αργότερα από τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους.

Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας

Στον άμεσα ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς του χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος για την περίοδο από 1.3.2019 έως 29.2.2020 εφόσον:

α) Ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.
β) Ο μη μισθωτός έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Αναγνώριση ως πλασματικού χρόνου για την απόκτηση διδακτορικού

Ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών των μελών Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), και μέχρι πέντε (5) έτη, αναγνωρίζεται ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης με αίτηση του ενδιαφερομένου και εξαγοράζεται.
Ο χρόνος αναγνωρίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.
Σε περίπτωση μη εξαγοράς του, ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτορικών σπουδών των μελών ΔΕΠ συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS