Enria (SSM) για δάνεια σε πολιτικούς: Αρμοδιότητα των ελληνικών τραπεζών και των στελεχών

Enria (SSM) για δάνεια σε πολιτικούς:  Αρμοδιότητα των ελληνικών τραπεζών και των στελεχών
Απάντηση (Enria) σε ερώτηση του Νίκου Χουντή
Η χορήγηση δανείων σε πολιτικούς και κόμματα, μεταξύ άλλων, αποτελεί αρμοδιότητα των ελληνικών τραπεζών, των διοικητικών τους συμβουλίου και των ανώτερων διοικητικών υπαλλήλων, αναφέρει ο πρόεδρος του SSM, Andrea Enria, σε απάντησή του προς τον ευρωβουλευτή της ΛΑΕ, Νίκο Χουντή.
Ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ, χαρακτηρίζει εξοργιστική την απάντηση Enria, την οποία χαρακτηρίζει ως κυνική ομολογία διαπλοκής.

Ν. Χουντής: Βάζουν τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα

Τελικά, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΚΤ, ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η διαπλοκή τραπεζικού και πολιτικού συστήματος είναι να δίνουν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη πρότερη έγκριση για κάθε δάνειο προς πολιτικό πρόσωπο ή κόμμα, λες και η διαπλοκή τόσα χρόνια στήνεται με τους … ταμίες των υποκαταστημάτων.
Αυτή την εξοργιστική απάντηση έδωσε ο νέος Πρόεδρος του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (Single Supervisory Mechanism - SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Andrea Enria, σε σχετική ερώτηση του υποψήφιου ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκου Χουντή, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
 Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής, με αφορμή το σκάνδαλο του δανείου Πολάκη και της συνολικότερης διαπλοκής πολιτικών κομμάτων και ελληνικών τραπεζών, κατέθεσε ερώτηση προς τον ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό, τονίζοντας ότι ένας από τους ισχυρότερους διαύλους διαπλοκής οικονομικού και πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα είναι η ευκολία δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων και προσώπων από τις ελληνικές τράπεζες, που σύμφωνα με στοιχεία της Εξεταστικής Επιτροπής της Ελληνικής Βουλής, φτάνουν τα 285 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 15.8 εκατ. Εξυπηρετούνται κανονικά.
Στη συνέχεια της ερώτησής του ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΛΑΕ ρωτά τον Πρόεδρο του SSM, εάν έχουν ελεγχθεί τα συγκεκριμένα δάνεια, καθώς επίσης, ποιο είναι κανονιστικό πλαίσιο που οφείλουν να ακολουθούν οι τράπεζες στην Ευρωζώνη, όσον αφορά τον δανεισμό πολιτικών προσώπων και κομμάτων.
Η απάντηση του Andrea Enria είναι εξοργιστική. Αφού σημειώνει ότι οι ευθύνες, τόσο του ίδιου (SSM-ΕΚΤ), όσο και της Τράπεζας της Ελλάδας, περιορίζονται μόνο στον έλεγχο της επάρκειας του πλαισίου διακυβέρνησης και ελέγχου κάθε τραπεζικού ιδρύματος «προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το ίδρυμα εντοπίζει, επιμετρά και παρακολουθεί επαρκώς τους κίνδυνους στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί» από την παροχή ενός δανείου σε πολιτικό πρόσωπο ή κόμμα, υπογραμμίζει ότι από το 2015 η δανειοδότηση σε πολιτικούς ρυθμίζεται από την Οδηγία 2015/849 σχετικά με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που στο άρθρο 20 προβλέπει το εξής:
 
Άρθρο 20
 
Όσον αφορά τις συναλλαγές ή τις επιχειρηματικές σχέσεις με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, τα κράτη μέλη, επιπλέον των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη που προβλέπονται στο άρθρο 13, απαιτούν από τις υπόχρεες οντότητες:
α) να διαθέτουν κατάλληλα συστήματα διαχείρισης του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών βασιζόμενων στους κινδύνους, για να καθορίζουν εάν ο πελάτης ή ο πραγματικός δικαιούχος του πελάτη είναι πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο·
β) να εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα στις περιπτώσεις επιχειρηματικών σχέσεων με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα:
i) να λαμβάνουν έγκριση από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη για τη σύναψη ή τη διατήρηση επιχειρηματικών σχέσεων με τέτοια πρόσωπα,
ii) να λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να διαπιστώνουν την πηγή του πλούτου και την προέλευση των κεφαλαίων τα οποία αφορά η επιχειρηματική σχέση ή η συναλλαγή με τέτοια πρόσωπα,
iii) να διενεργούν ενισχυμένη και συνεχή παρακολούθηση των εν λόγω επιχειρηματικών σχέσεων.
 Βάζουν, δηλαδή, τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα, αφού είναι ακριβώς η σχέση μεταξύ πολιτικών και ανώτερων διοικητικών στελεχών που γεννά τα φαινόμενα διαπλοκής και εξάρτησης, τα σκανδαλώδη δάνεια στο πολιτικό σύστημα και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις και ανακεφαλαιοποιήσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων στο τραπεζικό κεφάλαιο.
 
Ακολουθούν η ερώτηση και η απάντηση
 
Ερώτηση Νίκου Χουντή:
 
Ένας από τους ισχυρότερους διαύλους διαπλοκής οικονομικού και πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα είναι η ευκολία δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων και πολιτικών από τις ελληνικές τράπεζες.
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών στην Εξεταστική Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής το πολιτικό σύστημα έχει λάβει 285 εκατ. ευρώ σε δάνεια, από τα οποία μόνο τα 15.8 εκατ. εξυπηρετούνται.
Πρόσφατα, μάλιστα, δημιουργήθηκε πολιτικός σάλος με τις αποκαλύψεις ότι ενεργός υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης έλαβε δάνειο 100.000 ευρώ από την μη-συστημική και εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδας, Τράπεζα Αττικής, για προεκλογικούς σκοπούς.
Την ίδια στιγμή, όμως, ο ελληνικός λαός, στο όνομα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, έχει πληρώσει τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις και ζει υπό το βάρος της υπερχρέωσης και του φόβου του πλειστηριασμού της κατοικίας του.
Ερωτάται ο Πρόεδρος του SSM:
Έχουν ελεγχθεί από τον SSM τα δάνεια που δόθηκαν από τις συστημικές τράπεζες προς το ελληνικό πολιτικό σύστημα;
Έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχοι έλεγχοι από το Ευρωσύστημα και κατ’ επέκταση την Τράπεζα της Ελλάδας, για τα δάνεια που έχουν δοθεί από τις μη-συστημικές τράπεζες;
Ποιοι είναι το κανονιστικό πλαίσιο που οφείλουν να ακολουθούν οι τράπεζες στην Ευρωζώνη, όσον αφορά τον δανεισμό πολιτικών προσώπων και κομμάτων;
 
Η απάντηση Enria

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χουντή, Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, την 1η Μαρτίου 2019.
Στην επιστολή σας ζητήσατε διευκρινίσεις σχετικά με δάνεια που χορηγήθηκαν, τα τελευταία χρόνια, από τα πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας σε εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης ή, γενικότερα, στο πολιτικό σύστημα.
Ειδικότερα, θέσατε ερωτήματα σχετικά με, αφενός, τον εποπτικό έλεγχο των δανείων που χορήγησαν στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδας οι συστημικές και μη συστημικές τράπεζες και, αφετέρου, όσον αφορά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τη δανειοδότηση πολιτικών προσώπων και κομμάτων, με το οποίο οφείλουν να συμμορφώνονται οι τράπεζες στη ζώνη του ευρώ.
Όπως ανέφερε η προκάτοχός μου σε προηγούμενη απάντηση1 , αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πρωτίστως αρμοδιότητα των τραπεζών, και ιδίως των διοικητικών τους συμβουλίων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών τους, να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να επιβλέπουν άρτιες ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης.
Αυτό αφορά μεταξύ άλλων τη διαδικασία χορήγησης δανείων προς όλες τις κατηγορίες αντισυμβαλλομένων, καθώς και τη θέσπιση και διατήρηση αποτελεσματικών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να επαληθεύεται ανά πάσα στιγμή η συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης.
Η παροχή δανείων προς πολιτικούς εκπροσώπους, όπως δάνεια προς οποιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο, πρέπει να υπόκειται στις εν λόγω καθιερωμένες διαδικασίες και να παρακολουθείται επαρκώς από τα ιδρύματα.
Όσον αφορά τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) από τις 4 Νοεμβρίου 2014 με τον κανονισμό για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ)2 , η ΕΚΤ διενεργεί σε τακτική βάση τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP).
Ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις, οι εν λόγω έλεγχοι μπορεί να οδηγήσουν στην επιβολή απαιτήσεων ποιοτικού χαρακτήρα με σκοπό τη βελτίωση του εσωτερικού συστήματος χορήγησης πιστώσεων του ιδρύματος. Επιπλέον, ως μέρος των εποπτικών προτεραιοτήτων για το 2019, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα επικεντρωθεί επίσης στα κριτήρια έγκρισης πιστώσεων και στην ποιότητα των ανοιγμάτων με σκοπό την ενίσχυση των βέλτιστων πρακτικών σε όλη τη ζώνη του ευρώ.
Όσον αφορά τα λιγότερα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, ο κανονισμός ΕΕΜ προβλέπει ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για τη διενέργεια εποπτικών ελέγχων, προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης και ο μηχανισμός εσωτερικού ελέγχου διασφαλίζουν την κατάλληλη διαχείριση των κινδύνων, καθώς και για τη θέσπιση όλων των συναφών εποπτικών αποφάσεων.
Η ΕΚΤ επιβλέπει τη λειτουργία του συστήματος, μεριμνώντας για την προώθηση της συνεπούς εφαρμογής υψηλών εποπτικών προτύπων.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με την Τράπεζα της Ελλάδος όσον αφορά την επιτόπια και μη επιτόπια εποπτεία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα.
Όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο, θα πρέπει να σημειωθεί επιπλέον ότι η οδηγία σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (οδηγία ΚΞΧ/ΧΤ)4 περιλαμβάνει ειδικές απαιτήσεις για τις τράπεζες και άλλες υπόχρεες οντότητες όταν συνάπτουν ή διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με (i) πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα και (ii) νομικές οντότητες των οποίων οι πραγματικοί δικαιούχοι είναι πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα5 • τα πολιτικά κόμματα μπορούν να ενταχθούν στην τελευταία κατηγορία6 .
Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την οδηγία ΚΞΧ/ΧΤ και η λήψη απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της εν λόγω συμμόρφωσης δεν είναι καθήκοντα τα οποία έχουν ανατεθεί στην ΕΚΤ καθώς παραμένουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών7 .
Επομένως, πιο λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά την εφαρμογή της συγκεκριμένης αυτής πτυχής της εν λόγω οδηγίας μπορεί να παράσχει η αρμόδια εθνική αρχή, δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδος.
Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι η ΕΚΤ υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία για τις πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών εποπτικών αρχών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου οι οποίες είναι αρμόδιες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των πιστωτικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων με τις υποχρεώσεις που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (εποπτικές αρχές ΚΞΧ/ΧΤ)8 .

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS