Εβροφάρμα: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2018 - Στις 24/4 η δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων

Εβροφάρμα: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2018 - Στις 24/4 η δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων
Στις 24 Απριλίου 2019 θα δημοσιεύσει η Εβροφάρμα τα ετήσια της αποτελέσματα για τη χρήση 2018
Στις 24 Απριλίου 2019 θα δημοσιεύσει η Εβροφάρμα τα ετήσια της αποτελέσματα για τη χρήση 2018, με την εταιρεία να γνωστοποιεί ότι θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (15/4/2019) ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εβροφάρμα γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019:
Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2018 και των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσεως 2018, που συντάχθηκαν βάσει των Δ.Π.Χ.Α , με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.evrofarma.gr: Τετάρτη 24 Απριλίου 2019
Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: Τρίτη 27 Αυγούστου 2019.
Το Δ. Σ. της Εταιρίας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2018.
Η Εταιρεία σημειώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS