ΙΟΒΕ: Μία γενναία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1,5% θα δημιουργήσει 100.000 νέες θέσεις εργασία

ΙΟΒΕ: Μία γενναία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1,5% θα δημιουργήσει 100.000 νέες θέσεις εργασία
Τι δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού
Μεγάλο χάσμα αναπλήρωσης μεταξύ σύνταξης και συντάξιμου μισθού καταγράφει η μελέτη του ΙΟΒΕ με χαρακτηριστικό πως για συντάξιμο μισθό 650 ευρώ η σύνταξη αναλογεί σε 604 ευρώ (93%), ενώ για 1.950 ευρώ είναι μόλις 1.033 ευρώ (53%).
Αυτή κατά το ΙΟΒΕ και τον καθηγητή Νίκο Βρέττα είναι μία από τις πολλές ανισορροπίες που παρουσιάζει το υπάρχον ασφαλιστικό σύστημα με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα έναν ασφαλισμένο με 15 χρόνια ασφάλισης να εξασφαλίζει σύνταξη ίση με το 77% της σύνταξης που θα εξασφάλιζε με ίδιο εισόδημα σε 30 χρόνια ασφάλισης (413-519 ευρώ αντίστοιχα).
Η μελέτη του ΙΟΒΕ υποστηρίζει ότι μία γενναία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1,5% θα δημιουργήσει 100.000 νέες θέσεις εργασίας.
Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση περιλαμβάνει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στην εργασία και δημιουργία ενός κεφαλαιοποιητικού πυλώνα αποταμίευσης για τη σύνταξη.
Η μελέτη ποσοτικοποιεί το δημοσιονομικό κόστος μετάβασης της πρότασης και εκτιμά τα οφέλη από την εφαρμογή της πρότασης για την οικονομική δραστηριότητα.
Η μείωση των εισφορών σε συνδυασμό με ενίσχυση των επενδύσεων του κεφαλαιοποιητικού πυλώνα, το πραγματικό ετήσιο ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξάνεται έως και €7 δισεκ. κατά μέσο όρο για τα επόμενα 40 χρόνια.

Προαιρετική κεφαλαιοποιητική ασφάλιση

1.Επαναφορά των φορολογικών κινήτρων στην προαιρετική ασφάλιση (έως ένα πλαφόν).
Έως το 2013 υπήρχε πρόβλεψη για μείωση φόρου σε ποσοστό 10% για δαπάνες ασφαλίστρων έως τα 1.200 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό και τα 2.400 ευρώ για οικογένεια
2. Η μείωση των εισφορών και η αύξηση των επενδύσεων τονώνουν την οικονομική δραστηριότητα.
Αν εξαιρεθούν τα ταμεία μερισμάτων από τη μεταρρύθμιση, το δημοσιονομικό κόστος της νέας πρότασης μειώνεται στο 1,5% του ΑΕΠ τον πρώτο χρόνο εφαρμογής.
Λαμβάνοντας υπόψη τη δρομολογημένη μείωση των εισφορών της επικουρικής από 7% σε 6% τότε το δημοσιονομικό κενό μειώνεται στο 1,3% του ΑΕΠ τον πρώτο χρόνο εφαρμογής  
3.Η προτεινόμενη μείωση των εισφορών αυξάνει την συμμετοχή στην αγορά εργασίας κατά περίπου 1,5 π.μ.
Το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται από 0,5% έως 1%.
Τα αντικίνητρα για δηλωμένη εργασία περιορίζονται.
Η επίδραση είναι ισχυρότερη για τους νέους, τις γυναίκες και τους μερικώς απασχολούμενους.

Σημαντικά προβλήματα στο υπάρχον ασφαλιστικό

-Το μέγεθος των κεφαλαιοποιητικών πυλώνων στην Ελλάδα είναι πολύ μικρό
-Εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός ο δημοσιονομικός και δημογραφικός κίνδυνος
-Ουραγός η Ελλάδα σε επενδύσεις από κεφαλαιοποιητικές εισφορές Εξαιρετικά δαπανηρό σύστημα σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες
-Υψηλές οι εισφορές σύνταξης στο υποχρεωτικό μη κεφαλαιοποιητικό πυλώνα
-Το ιδιαίτερα υψηλό κόστος εργασίας στο εύρος 40-80.000 ευρώ οδηγεί σε μετανάστευση εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες (brain drain)
-Η μικρή ανταποδοτικότητα ενθαρρύνει την εισφοροδιαφυγή.
Η ενίσχυση των κεφαλαιοποιητικών πυλώνων συνεισφέρει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων
Σύμφωνα με τη μελέτη η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού δημιουργεί σημαντικά οικονομικά οφέλη.
Η μείωση των εισφορών αυξάνει τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας.
Η μείωση των εισφορών των εργαζομένων κατά τη Νέα Πρόταση οδηγεί σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος από 0,5% έως 1%. 
Η αύξηση των αποταμιεύσεων οδηγεί σε αύξηση των επενδύσεων, των εισοδημάτων και της απασχόλησης.
Αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά μ.ο. 4,4 δισεκ. κατ’έτος για τα επόμενα 40 χρόνια και σωρευτικά περί τα 200 δισ ευρώ.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS