Στο «μικροσκόπιο» της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου - Προστασίας του Καταναλωτή η χρέωση της ΔΕΗ στους έγχαρτους λογαριασμούς

Στο «μικροσκόπιο» της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου - Προστασίας του Καταναλωτή η χρέωση της ΔΕΗ στους έγχαρτους λογαριασμούς
Αν η επιχείρηση ήθελε να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να στραφούν στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση θα έπρεπε να ακολουθήσει την ακριβώς αντίστροφη κινητροδότηση
Το ενδεχόμενο η χρέωση της ΔΕΗ στους έγχαρτους λογαριασμούς να συνιστά παραβίαση των διατάξεων του Ν.2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, μελετά η  Υπηρεσία Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή.
Αυτό αναφέρει έγγραφο της υπηρεσίας, το οποίο επισυνάπτεται σε απάντηση του υπουργείου Οικονομικών, σε ερώτηση για τη χρέωση που είχαν υποβάλει οι ανεξάρτητοι βουλευτές Γ. Αμυράς και Γ. Ψαριανός.
Σύμφωνα με το έγγραφο, στη Διεύθυνση έχει διαβιβασθεί το πόρισμα του Συνηγόρου του Καταναλωτή για τις δικές της κατά νόμο ενέργειες.
Όπως είναι γνωστό, το πόρισμα του Συνηγόρου καλεί τη ΔΕΗ να ακυρώσει την επιβολή της χρέωσης.
Υπενθυμίζεται πως η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η ανάγκη έγκαιρης, σαφούς και αναλυτικής ενημέρωσης και παρακολούθησης των Λογαριασμών Κατανάλωσης, είναι κρίσιμη για τη δυνατότητα ελέγχου, τόσο των χρεώσεων, όσο και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Αποτελεί δε θεμελιώδες δικαίωμα κάθε καταναλωτή, το οποίο πρέπει να παρέχεται ατελώς, χωρίς δηλαδή πρόσθετη χρέωση, κάτι που εξειδικεύεται και στο άρθρο 37 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε πελάτες.

Πριμοδότηση των ηλεκτρονικών λογαριασμών

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Συνήγορος του Καταναλωτή «απαντούσε» και στο σκεπτικό με το οποίο η ΔΕΗ αιτιολόγησε την εφαρμογή της χρέωσης, υπογραμμίζοντας πως αν η επιχείρηση ήθελε να ενθαρρύνει τους καταναλωτές στο να στραφούν στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, θα έπρεπε να ακολουθήσει την αντίστροφη κινητροδότηση: Την ελάφρυνση δηλαδή των ηλεκτρονικών λογαριασμών κατά ένα ευρώ σε σχέση με την έκδοση έγχαρτων λογαριασμών, δεδομένου ότι, έως τώρα, το κόστος της εκτύπωσης και αποστολής των λογαριασμών, είχε απορροφηθεί και μετακυληθεί στον καταναλωτή ως μέρος της οφειλής του στην εταιρεία.
«Άρα, είναι εύλογο οι καταναλωτές που επιλέγουν την ηλεκτρονική αποστολή και απαλλάσσουν, έτσι, την εταιρεία από το σχετικό κόστος – ακόμη και αν υποτεθεί ότι αυτό ανέρχεται σε 1 ευρώ ανά λογαριασμό - να απαλλάσσονται και από την αντίστοιχη ανταποδοτική δαπάνη, όπως την ποσοτικοποιεί η ίδια η ΔΕΗ», σημειώνει η Ανεξάρτητη Αρχή.

Πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS