Λόγω μεγάλων ζημιών στη χρήση 2018 η Intralot υποχωρεί 5% - Πιέσεις και στην Ιντρακόμ

Λόγω μεγάλων ζημιών στη χρήση 2018 η Intralot υποχωρεί 5% - Πιέσεις και στην Ιντρακόμ
Μειώθηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου, μόλις στα 6,3 εκατ. ευρώ η καθαρή θέση στη λήξη του 2018
Οι μεγάλες ζημιές, η αύξηση του καθαρού δανεισμού και η μείωση της καθαρής θέσης του ομίλου στα 6 εκατ. ευρώ απογοήτευσε τους επενδυτές με αποτέλεσμα η μετοχή της Intralot να υποχωρεί από το ξεκίνημα της συνεδρίασης άνω του 5% και με όγκο 140 χιλ. τεμάχια.
Η αποτίμηση ανέρχεται στα 82 εκατ. ευρώ και η τιμή της μετοχής είναι λίγο πάνω από τα 0,52 ευρώ.
Οι αναλυτές σημειώνουν πως τα αποτελέσματα ήταν χειρότερα των εκτιμήσεων αν και περίμεναν την αύξηση του καθαρού δανεισμού.
Μαζί με την Ιντραλότ υποχωρεί και η Ιντρακόμ 3% και βρίσκεται στα 0,9740 ευρώ.
Η αποτίμηση ανέρχεται στα 74 εκατ. ευρώ.


Τα αποτελέσματα της Ιντραλότ

Απογοητευτικά ήταν τα αποτελέσματα της Ιντραλότ καθώς οι ζημιές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 58,5 εκατ. ευρώ με μείωση πωλήσεων και EBITDA.
Ο Καθαρός Δανεισμός, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, διαμορφώθηκε στα 615,3 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 104,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2017 ως αποτέλεσμα των επενδύσεων μας στις ΗΠΑ, την πληρωμή της τελευταίας δόσης για την επένδυση σε λογισμικό της AMELCO, της αποπληρωμής μιας μακροχρόνιας έντοκης υποχρέωσης, της αγοράς αποθεμάτων για την υλοποίηση νέων έργων, και της επαναγοράς ιδίων μετοχών.
Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου είναι μόλις στα 6,3 εκατ. ευρώ από 57,8 εκατ. ευρώ, ενώ της μητρικής είναι στα 56,8 εκατ. ευρώ από 84,5 εκατ. ευρώ.
Ο όμιλος είχε συνολικές υποχρεώσεις 944 εκατ. ευρώ που δίνουν ένα τεράστιο δείκτη ξένων/ιδίων κεφαλαίων.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές μειώθηκαν σημαντικά και στα 88,5 εκατ. ευρώ από 154 εκατ. ευρώ, ενώ οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες αυξήθηκαν στα 83,6 εκατ. ευρώ και οι εκροές από χρηματοδοτικές στα 73 εκατ. ευρώ από 16,2 εκατ. ευρώ.
Έτσι τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν στα 162,4 εκατ. ευρώ από 238 εκατ. ευρώ που ήταν στην αρχή της χρήσης.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS