ΓΕΚ Τέρνα: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2018

ΓΕΚ Τέρνα: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  των Μετόχων για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018
Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2018 θα εισηγηθεί το δ.σ. της ΓΕΚ Τέρνα στην ετήσια γενική συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2019.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με  τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ  ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019:  
Ανακοίνωση  Ετησίων  Οικονομικών  Αποτελεσμάτων  2018  και  ανάρτηση  της  Ετήσιας  Οικονομικής  Έκθεσης  της  χρήσης  2018,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία  στις   ιστοσελίδες    της  Εταιρείας  (www.gekterna.com) και  του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών  (www.helex.gr) : Τέταρτη 24 Απριλίου 2019 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.  
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών: Πέμπτη 25 Απριλίου 2019   
Ετήσια Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  των Μετόχων για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.
Η  Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS