Μείωση κατά 1% της παραγωγής ασφαλίστρων το 1ο δίμηνο του 2019

Μείωση κατά 1% της παραγωγής ασφαλίστρων το 1ο δίμηνο του 2019
Τι δείχνει η μελέτη της ΕΑΕΕ
Μεικτή είναι η εικόνα της αγοράς ασφαλίστρων για το πρώτο δίμηνο του 2019, όπως καταγράφεται στην έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της.
Συνολικά στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 51 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,0% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2017.
Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 45 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 19 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2019 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2018 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:
Οι ασφάλειες ζωής παρουσιάζουν αύξηση κατά 4,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και μειώσεις: κατά 5,4% των ασφαλειών κατά ζημιών, -3,9% της ασφάλισης οχημάτων και 6,2  των υπολοίπων κλάδων. Στο σύνολο της παραγωγής προκύπτει μείωση κατά 1% σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2018. 
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.
Τον Φεβρουάριο του 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018, οι ασφαλίσεις Ζωής συνολικά αυξήθηκαν κατά 9,0%, όμως οι παραδοσιακές ασφαλίσεις Ζωής (επιβίωσης, θανάτου, μικτές και συμπληρωματικές) μειώθηκαν κατά 1,3%, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.
Αντιστοίχως, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών κατέγραψαν μείωση (-8,5%). Συνολικά, η παραγωγή ασφαλίστρων μηνός Φεβρουαρίου μειώθηκε κατά 0,5%, έναντι του Φεβρουαρίου του 2018.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS