Οι 10 ασφαλιστικές που «παίζουν» μπάλα στα συμβόλαια

Οι 10 ασφαλιστικές που «παίζουν» μπάλα στα συμβόλαια
Τι δείχνει η κλαδική έρευνα της ICAP
Δέκα ασφαλιστικές εταιρίες «παίζουν» μπάλα στους κλάδους Ζωής, Ζημιών και Αστικής ευθύνης οχημάτων, παρουσιάζοντας τα μεγαλύτερα έσοδα από εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων για το 2017.
Σύμφωνα με μελέτη της ICAP για τις επιδόσεις των κλάδων στην Ελληνική οικονομία, ο ασφαλιστικός κλάδος κατέγραψε βελτίωση της κερδοφορίας, η οποία εδράζεται περισσότερο στην μείωση των δαπανών των εταιριών και λιγότερο στην οριακή αύξηση των συμβολαίων, καθώς τα συνολικά έσοδα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το 2016 (οριακή μεταβολή 0,3%).
Ωστόσο, ο περιορισμός του κόστους οδήγησε στην αύξηση των μεικτών κερδών κατά 7,9% ενώ και τα λειτουργικά αποτελέσματα εμφανίζονται αυξημένα σε ποσοστό 15,1%.
Στον κλάδο των ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών η Εθνική Ασφαλιστική εξακολουθεί να κατέχει ηγετικό ρόλο με συνολικά έσοδα 533,7 εκατ ευρώ, και ακολουθούν η ΝΝ Ασφαλιστική με έσοδα 399,8 εκ ευρώ, η Eurolife ERB με 396,1 εκ ευρώ, η Metlife με 265 εκ ευρώ και η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με 216,5 εκ ευρώ (Ζωής και Ζημιών).
Στον κλάδο αποκλειστικά Ζημιών, εκτός από τις παραπάνω εταιρίες, ξεχωρίζει στη δεύτερη θέση η ERGO Ασφαλιστική με 106,4 εκ ευρώ, στην τέταρτη θέση η AXA Ασφαλιστική με 90,5 εκ ευρώ και στην Πέμπτη θέση η GENERALI HELLAS, με 75,3 εκ. ευρώ.
Στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων ηγετική θέση κατέχει η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ και ακολουθεί η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ με 84,9 εκ ευρώ, με τρίτη στην κατάταξη την ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ με 80,2 εκ ευρώ.  
Συνολικά, αντίστοιχη εξέλιξη χαρακτήρισε και το τελικό αποτέλεσμα, με τα κέρδη (προ φόρου) να διαμορφώνονται σε €412 εκατ. το 2017, αυξημένα κατά 15,2% σε ετήσια βάση.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS