Στρατηγικό λάθος για τις τράπεζες που δεν συναινούν σε αναπτυξιακές αυξήσεις κεφαλαίου - Θα είναι credit positive για την οικονομία

Στρατηγικό λάθος για τις τράπεζες που δεν συναινούν σε αναπτυξιακές αυξήσεις κεφαλαίου - Θα είναι credit positive για την οικονομία
Θα αποτελέσουν οι αναπτυξιακές αυξήσεις κεφαλαίου στις τράπεζες credit positive για την οικονομία....
Οι τράπεζες ασχολούνται με την εξυγίανση και μάχονται να μην επιβαρύνουν τους μετόχους τους εις βάρος της ανάπτυξης.
Οι τράπεζες έχουν σχεδιάσει τα επιχειρηματικά τους σχέδια χωρίς νέες αυξήσεις κεφαλαίου.
Το 2020 θα έχει παρέλθει μια 5ετία χωρίς να μπουν νέα κεφάλαια στις τράπεζες, αντιθέτως συρρικνώνονται και μαζί μειώνονται και οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Οι τράπεζες δεν θέλουν να επιβαρύνουν άλλο τους μετόχους τους και ειδικά τους στρατηγικούς επενδυτές.
Όμως οι αναπτυξιακές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου θα είναι το επόμενο στοίχημα των ελληνικών τραπεζών.
Θα αποτελέσουν οι αναπτυξιακές αυξήσεις κεφαλαίου στις τράπεζες credit positive για την οικονομία.
Θα είναι ο ισχυρός καταλύτης που θα επιτρέψει την ουσιαστική ανάκαμψη των τραπεζών και θα οδηγήσει στην ριζική αναδιάρθρωση των ισολογισμών.
Παρατηρώντας την εξέλιξη των κεφαλαίων των τραπεζών θα διαπιστωθεί ότι χάνουν 3 δισεκ. κεφάλαια ετησίως χωρίς να δημιουργούν νέο και ταυτόχρονα μειώνουν τα αποθέματα ασφαλείας.
Οι ισολογισμοί των τραπεζών μειώνονται, τα NPEs μειώνονται αλλά μαζί μειώνονται και τα κεφάλαια των τραπεζών.
Μεταξύ τέλους 2016 και τέλους 2018 σε μια διετία οι ελληνικές τράπεζες έχουν χάσει 9 δισεκ. κεφάλαια και μόνο το 2018 έχασαν 3 δισεκ. ευρώ.
Ήδη τα tangible book κεφάλαια των τραπεζών ανέρχονται σε 24,9 δισεκ. όταν ήταν 27,59 δισεκ. στο τέλος του 2017.
Οι αιτίες της μείωσης των κεφαλαίων, τα ανύπαρκτά κέρδη, η εξυγίανση των προβληματικών δανείων.
Το τραπεζικό σύστημα αντί να βελτιώνει την κεφαλαιακή του δομή την μειώνει και η μείωση των συντελεστών κεφαλαιακής επάρκειας παραμένει υπό έλεγχο λόγω κυρίως της αναμόρφωσης του μέσου σταθμισμένου ενεργητικού.
Ακόμη και το 2018 που θα αναμενόταν να δείξουν οι τράπεζες κάποια βελτίωση – πλην της Eurobank που σταθεροποιήθηκε – οι υπόλοιπες τράπεζες είχαν μικρή έως σημαντική μείωση κεφαλαίων.
Εάν οι τράπεζες μειώνουν κατά 10-12 δισεκ. ετησίως τα προβληματικά τους ανοίγματα και ειδικά το 2019 λόγω της Eurobank κατά 18-20 δισεκ. θα χρειαστεί να δαπανήσουν ακόμη 3 - 4 δισεκ. σε κεφάλαια, οπότε τα tangible book θα μειωθούν περαιτέρω.
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι όσο μειώνονται τα καθαρά κεφάλαια των τραπεζών τόσο ακριβότερες καθίσταται οι μετοχές των τραπεζών με βάση τις τρέχουσες χρηματιστηριακές τιμές.
Με την αποτίμηση στα 7,5 δισεκ. και με την κεφαλαιακή διάρθρωση που εμφανίζουν ο κλάδος έχει αρχίσει να βρίσκεται σε υπερτιμημένη ζώνη.
Εάν επιβεβαιωθεί το σενάριο για περαιτέρω απώλεια κεφαλαίων ο λόγος τιμής προς λογιστική αξία διαμορφώνεται σε παρούσες αξίες σε πάνω από 0,35 ενώ η Eurobank προσεγγίζει το 0,60 που θεωρείται υπερτιμημένο για τα ελληνικά δεδομένα – συμπεριλαμβάνοντας την Grivalia.

Οι αναπτυξιακές αυξήσεις κεφαλαίου

Χωρίς αναπτυξιακές αυξήσεις κεφαλαίου, που θα είναι οι πρώτες μετά από 9-10 χρόνια που θα προσθέσουν κεφάλαιο στις τράπεζες, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος δεν θα μπορέσει να στηρίξει την οικονομία.
Στο παρελθόν οι 3 ανακεφαλαιοποιήσεις που σημειώθηκαν είχαν ένα στόχο να καλύψουν τις υπέρογκες ζημίες που προέκυψαν, ήρθαν να καλύψουν ελλείμματα κεφαλαίων και όχι να στηρίξουν αναπτυξιακά τις τράπεζες.
Ήταν ο βασικός λόγος που οι τιμές εξαϋλώνονταν καθώς λόγω έλλειψης κεφαλαίων οι μετοχές τους μηδενίζονταν.
Οι αυξήσεις κεφαλαίου με αναπτυξιακό πρόσημο θα έρθουν να προσθέσουν κεφάλαιο στα ήδη υπάρχοντα κεφάλαια, θα λειτουργήσουν προσθετικά οπότε και οι τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου θα πραγματοποιηθούν σε τιμές πολύ διαφοροποιημένες σε σχέση με το παρελθόν.
Χωρίς αναπτυξιακές αυξήσεις κεφαλαίου ο τραπεζικός κλάδος δεν μπορεί να πάει μακριά και χωρίς νέα κεφάλαια δεν μπορεί να στηριχθεί η οικονομία.
Όποια τράπεζα ανακοινώσει έγκαιρα σχέδια μείωσης των NPEs εμπροσθοβαρώς – βλέπε Eurobank – θα έχει πλεονέκτημα.
Στο μέλλον όποια τράπεζα ανακοινώσει αύξηση κεφαλαίου για ανάπτυξη θα έχει ισχυρό πλεονέκτημα θα είναι η πρώτη τράπεζα που θα επιστρέψει στην κανονικότητα.
Μόνο η μείωση των NPEs δεν φθάνει, χρειάζονται και νέα κεφάλαια.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS