Εκτός διαπραγμάτευσης από 23/4 οι μετοχές των Μινωικών Γραμμών - H Επ. Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τη διαγραφή τους

Εκτός διαπραγμάτευσης από 23/4 οι μετοχές των Μινωικών Γραμμών -  H Επ. Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τη διαγραφή τους
Εκτός διαπραγμάτευσης από 23/4 οι μετοχές των Μινωικών Γραμμών
Σε συνέχεια της από 18 Απριλίου 2019 έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας Μινωικές Γραμμές  από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 17 του ν.3371/2005, οι μετοχές της εταιρίας τίθενται εκτός διαπραγμάτευσης από την Μ. Τρίτη 23 Απριλίου 2019.
Το Χρηματιστήριο θα προχωρήσει στην αφαίρεση των μετοχών της εταιρίας από τα συστήματα διαπραγμάτευσής του, μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και του διακανονισμού των εκκρεμών συναλλαγών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS