ΔΕΗ: Στις 27 Ιουνίου 2019 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΔΕΗ: Στις 27 Ιουνίου 2019 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Τη μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2018 θα προτείνει η ΔΕΗ στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα διεξαχθεί στις 27 Ιουνίου 2019
Τη μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2018 θα προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα διεξαχθεί στις 27 Ιουνίου 2019, όπως γνωστοποίησε σήμερα (23/4/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο 2019, ως εξής:
- Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2018: 23 Απριλίου 2019.
- Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( www.dei.gr ) της Ετήσιας
Οικονομικής Έκθεσης 2018: 23 Απριλίου 2019.
- Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα
έτους 2018: 23 Απριλίου 2019.
- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: 27 Ιουνίου 2019.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2018, δεδομένου ότι η Εταιρεία κατέγραψε ζημίες για τη χρήση αυτή.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS