Τεχνική Ολυμπιακή: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2018 - Αύριο (24/4) τα ετήσια αποτελέσματα

Τεχνική Ολυμπιακή: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2018 - Αύριο (24/4) τα ετήσια αποτελέσματα
Αύριο, Τετάρτη 24 Απριλίου 2019, θα ανακοινώσει τα ετήσια της αποτελέσματα η Τεχνική Ολυμπιακή
Αύριο, Τετάρτη 24 Απριλίου 2019, θα ανακοινώσει τα ετήσια της αποτελέσματα η Τεχνική Ολυμπιακή, με την εταιρεία να διευκρινίζει ότι δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019.
- Ανακοίνωση και δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και Ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018 (1.1.2018-31.12.2018) την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.techol.gr) (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης).
- Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 στα γραφεία της Εταιρείας (Σολωμού 20, Αλιμος).
- Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την Οικονομική χρήση του 2018.
Η Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS