ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Αύξηση 9,22% στην παραγωγή ασφαλίστρων - Στο 206,44% ο δείχτης φερεγγυότητας της εταιρίας

ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Αύξηση 9,22% στην παραγωγή ασφαλίστρων - Στο 206,44% ο δείχτης φερεγγυότητας της εταιρίας
ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Αύξηση 9,22% στην παραγωγή ασφαλίστρων - Στο 206,44% ο δείχτης φερεγγυότητας της εταιρίας
Σε  206,44% ανέρχεται ο δείχτης φερεγγυότητας και ο Δείκτης Ελάχιστης Κεφαλαιακής Επάρκειας MCR σε 205,81% της Ορίζων Ασφαλιστικής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρία.
Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της Εταιρείας, ανήλθαν το 2018 σε 8.911.749,14 ευρώ, έναντι 8.159.142,33 ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,22%.
Ο κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων παρουσίασε αύξηση κατά 7,17 μονάδες στο Gross Loss Ratio και μείωση κατά 1,46 στο Net Loss Ratio από τις αντίστοιχες τιμές του 2017.
Αντίστοιχα, ο κλάδος Περιουσίας παρουσίασε μεταβολή στο Gross Loss Ratio από 92,93% το 2017 σε 156,73% το 2018 και στο Net Loss Ratio από 33,08% το 2017 σε 69,03%.
Η επιβάρυνση των δεικτών του κλάδου ασφάλισης περιουσίας οφείλεται σε μεγάλες και έκτακτες ζημιές οι οποίες προκαλούν υπερβολική αύξηση των δεικτών σε σχέση με τον μέσο όρο των δεικτών της τελευταίας τουλάχιστον δεκαπενταετίας.
Τέλος ο κλάδος χερσαίων οχημάτων παρουσίασε μείωση στο Gross Loss Ratio από 47,11% το 2017 σε 41,16% το 2018 και αντίστοιχα στο Net Loss Ratio από 50,34% σε 42,55% .
Αναφορικά με τους κλάδους ασφάλισης με μικρότερη παραγωγή, ο κλάδος προσωπικών ατυχημάτων παρουσίασε μείωση τόσο του Gross Loss Ratio (από 41,10% το 2017 σε 18,57% το 2018) όσο και του Net Loss Ratio (από 29,64% το 2017 σε 8,53% το 2018) .
Ο κλάδος Μεταφορών παρουσίασε αύξηση τόσο του Gross Loss Ratio (από 8,78% το 2017 σε 37,99% το 2018) όσο και του Net Loss Ratio (από 3,80% το 2017 σε 23,70% το 2018) .
Τέλος, ο κλάδος γενικών ατυχημάτων διατηρείται σταθερός, ενώ ο κλάδος Γενικής Αστικής Ευθύνης παρουσίασε μικρή αύξηση του Gross Loss Ratio (από 11,59% το 2017 σε 12,15% το 2018) αλλά αύξηση του Net Loss Ratio (από 0,00% το 2017 σε 8,95% το 2018).

Σημαντικά γεγονότα κατά την περίοδο αναφοράς

Η Ορίζων ΑΕΓΑ συνέχισε και στο έτος 2018 να κατέχει, το 100% της εταιρείας Horizon 61 Realty LLC που είχε ιδρύσει το έτος 2016 με έδρα την Νέα Υόρκη και αντικείμενο εργασιών τη διαχείριση ακινήτων και το 100% της εταιρείας ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ ΑΕ με αντικείμενο εργασιών τις μεσιτικές και ασφαλιστικές εργασίες.
Επιπλέον, η Εταιρεία συνέχισε το έτος 2018 τη λειτουργία του πρώτου διοικητικού υποκαταστήματος της Ορίζων Ασφαλιστικής στην περιοχή της Λάρισας, γεγονός που σηματοδότησε την απαρχή της γεωγραφικής επέκτασης του δικτύου της εταιρείας στην επικράτεια.
Η παραπάνω ενέργεια αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδίου της ΟΡΙΖΩΝ με στόχο την ενίσχυση του δικτύου συνεργατών, την ποιοτική γεωγραφική διασπορά των εργασιών της στην ελληνική περιφέρεια και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας.
Η Εταιρεία στις αρχές του 2019 προσηλωμένη στο σχεδιασμό σταδιακής και κερδοφόρας ανάπτυξης, προχώρησε σε μια νέα στρατηγική επένδυση δημιουργώντας ένα νέο διοικητικό υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS