Παίρνει το πράσινο φως από την DGComp το APS για τις ελληνικές τράπεζες – Στο 1,85% το επιτόκιο με αξιολόγηση BB τα κύρια ομόλογα

Παίρνει το πράσινο φως από την DGComp το APS για τις ελληνικές τράπεζες – Στο 1,85% το επιτόκιο με αξιολόγηση BB τα κύρια ομόλογα
Οι τράπεζες εάν η προμήθεια είναι 1,85% θα πληρώνουν ετησίως 111 εκατ ευρώ στα 6 δισεκ. senior bond κ.ο.κ.
Αρχές Ιουνίου 2019 η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης DGComp θα δώσει το πράσινο φως για τα APS ή ιταλικό μοντέλο που αφορά συλλογική αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων και ανοιγμάτων.
Με βάση το μοντέλο αυτό θα τιτλοποιηθούν έως 20 δισεκ. προβληματικά δάνεια, οι τράπεζες θα εκδώσουν ομόλογα senior, mezzanine και junior και τα senior ομόλογα θα φέρουν εγγύηση από το ελληνικό κράτος.
Με βάση πολύ καλά ενημερωμένες πηγές το ελληνικό υπουργείο οικονομικών βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την DGComp για το θέμα της έγκρισης του APS και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι θα δοθεί το πράσινο φως μέσα στο α΄ δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2019.
Μάλιστα η ίδια πηγή ανέφερε ότι τα στελέχη της DGComp έχουν αναφέρει ότι θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις αλλά το APS για τις ελληνικές τράπεζες θα εγκριθεί, το πράσινο φως θα δοθεί.
Εν τω μεταξύ το επιτόκιο – προμήθεια που θα λαμβάνει το κράτος για την εγγύηση που θα παρέχει στα ομόλογα που θα εκδώσουν οι τράπεζες θα είναι κάτω από 2% στο 1,85%.
Ταυτόχρονα έχει αποσαφηνιστεί ότι τα κύρια ομόλογα θα φέρουν αξιολόγηση ΒΒ δηλαδή μια κλίμακα υψηλότερη από την βαθμολογία του ελληνικού κράτους.
Για τις ελληνικές τράπεζες το APS αποτελεί μια λύση που σίγουρα θα βοηθήσει την μείωση των NPEs ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι σε μεγάλο βαθμό έχει προεξοφληθεί από την επενδυτική κοινότητα στο χρηματιστήριο.
Το APS είναι θετικό νέο για τις τράπεζες αλλά χρηματιστηριακά έχει σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί.

Το rating

Κλειδί για το Ιταλικό μοντέλο ή APS είναι το rating δηλαδή η βαθμολογία που θα λάβουν τα ομόλογα που θα εκδοθούν έναντι των προβληματικών δανείων που θα ενταχθούν στον μηχανισμό της τιτλοποίησης.
Η βαθμολογία από τους οίκους αξιολόγησης θα είναι ΒΒ δηλαδή μια κλίμακα υψηλότερη από την βαθμολογία του ελληνικού κράτους το ΒΒ-.
Η προμήθεια που θα πληρώνουν οι τράπεζες για την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στα senior ομόλογα που θα εκδώσουν θα εξαρτηθεί όχι από το μπάσκετ παραμέτρων που έχουν προτείνει οι τράπεζες καθώς η πρόταση αυτή απορρίπτεται…αλλά από κάποιες παραμέτρους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιτόκιο – προμήθεια στο 1,85%.
Το Ιταλικό μοντέλο στηρίχθηκε στο 3ετές CDS και εν συνεχεία στο 5ετές CDS των ομολόγων.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια από 440 μονάδες βάσης έχει μειωθεί στις 320 μονάδες βάσης ή 3,20%.
Το κυριότερο ζήτημα για το Ιταλικό μοντέλο…που θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα στα προβληματικά δάνεια και ανοίγματα σχετίζεται με την βαθμολογία των NPEs.
Μέχρι τώρα ότι πωλήσεις ή άλλες συναλλαγές έχουν χρησιμοποιήσει οι ελληνικές τράπεζες δεν χρειάστηκε να πάρουν βαθμολογία από οίκους αξιολόγησης όπως Moody’s, Fitch, Standard and Poor’s, DBRs.
Εάν τα προβληματικά δάνεια που θα τιτλοποιηθούν και θα καθορίσουν και το πλαίσιο της εγγύησης του δημοσίου μπορούσαν να ήταν επενδυτικής βαθμίδας ΒΒΒ- και υψηλότερα σίγουρα οι ελληνικές τράπεζες θα είχαν μειονέκτημα.
Το πιθανότερο σενάριο πάντως θα είναι να λάβουν βαθμολογία ΒΒ.
Η βαθμολογία είναι καθοριστικής σημασίας για τα NPEs.
Τονίζεται ότι το ελληνικό δημόσιο θα εγγυηθεί μόνο τα senior bond που θα εκδώσουν οι τράπεζες.
Π.χ. σε 20 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα θα μπορούσαν να εκδοθούν 6 δισεκ. senior bond και για τα ομόλογα αυτά το κράτος να τα εγγυηθεί χωρίς να θεωρηθεί state aid.
Οι τράπεζες εάν η προμήθεια είναι 1,85% θα πληρώνουν ετησίως 111 εκατ ευρώ στα 6 δισεκ. senior bond κ.ο.κ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS