ΔΕΗ: «Φέσι» 148 εκατ. ευρώ από το νόμο Σταθάκη που ήταν ρουσφέτι στην ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

ΔΕΗ: «Φέσι» 148 εκατ. ευρώ από το νόμο Σταθάκη που ήταν ρουσφέτι στην ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
Πλήγμα στα κέρδη της Επιχείρησης από το «ρουσφέτι» της κυβέρνησης στη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ - Θα παίρνουν το σύνολο του εφάπαξ και της αποζημίωσης οι εργαζόμενοι.
«Φέσι» 148 εκατ. ευρώ έβαλε στην ΔΕΗ ο νόμος Σταθάκη, με τον οποίο δόθηκε η δυνατότητα στους εργαζόμενους της επιχείρησης να εισπράττουν ακέραια, τόσο το εφάπαξ, όσο και την αποζημίωση αποχώρησης από την εργασία τους, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις σχετικές αποκαλύψεις του bankingnews.gr.
Στις 26 Απριλίου του 2018 η κυβερνητική πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ψήφισε διάταξη με την οποία καταργήθηκε η πρόβλεψη του νόμου 4491 του 1966 καθώς και κάθε άλλη γενική και ειδική διάταξη νόμου ή κανονισμού εργασίας, με την οποία προβλεπόταν συμψηφισμός της αποζημίωσης απόλυσης εργαζομένου στη ΔΕΗ ή στις θυγατρικές της, με το εφάπαξ βοήθημα, που δικαιούνται από τον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα.
Έτσι, οι εργαζόμενοι στον όμιλο ΔΕΗ θα λαμβάνουν, πλέον, το σύνολο του εφάπαξ, αλλά και το σύνολο της αποζημίωσης ( σ.σ. δεν μπορεί να ξεπερνά τις 15 χιλ. ευρώ), όταν αποχωρούν από την εργασία τους, είτε λόγω καταγγελίας της σύμβασης, είτε λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, είτε τέλος για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Η διάταξη ψηφίστηκε λίγο πριν την έναρξη του διαγωνισμού πώλησης των λιγνιτικών μονάδων, που τελικά απέβη άγονος, προκειμένου να κατευνασθούν οι αντιδράσεις της ΓΕΝΟΠ –ΔΕΗ. Στόχος που επιτεύχθηκε.
Με δεδομένο ότι η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης αποτελεί πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39, η ΔΕΗ και οι θυγατρικές της προχώρησαν σε υπολογισμό της επίπτωσης από την παραπάνω ρύθμιση, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας.
Από τον παραπάνω υπολογισμό προέκυψε πρόσθετη πρόβλεψη αποζημίωσης 148.8 εκατ. ευρώ, η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσματα του 2018
Ο υπολογισμός του κόστους προυπηρεσίας από ανεξάρτητους αναλογιστές έβγαλε, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Επιχείρησης, εφάπαξ κόστος 102 εκατ. ευρώ για τη μητρική ΔΕΗ και 164 εκατ. ευρώ για τις θυγατρικές της.
Τα παραπάνω κόστη θα βαρύνουν, όπως αναφέρεται, εξ ολοκλήρου τα αποτελέσματα του τρέχοντος β τριμήνου της χρήσης 2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS