Ευρωπαϊκή Πίστη: Μέρισμα 0,13 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει για το 2018

Ευρωπαϊκή Πίστη: Μέρισμα 0,13 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει για το 2018
Ισχυρό έρεισμα την ασφαλιστική αγορά και κέρδη 15,4 εκ. ευρώ
Ισχυρό έρεισμα στην Ασφαλιστική Αγορά αποκτά με σταθερά βήματα, ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Πίστης, όπως αποδεικνύεται από τα οικονομικά στοιχεία και το «κλείσιμο» του 2018, όπου κατέγραψε κέρδη 15,4 εκατ ευρώ, αύξηση των εσόδων κατά 202,4 εκατ ευρώ και σχεδόν τριπλασιασμό των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (4,1%) σε σχέση με το σύνολο της Ελληνικής Αγοράς (1,8%).
Παρουσιάζοντας την Μ. Τετάρτη τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος, μίλησε για μια ακόμα επιτυχημένη χρονιά σε όλες του τις δραστηριότητες.  Ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, αποδεικνύοντας την αντοχή και την αποτελεσματικότητά του στη διαχείριση των κινδύνων, καθώς πέρυσι η χώρα μας βίωσε πρωτόγνωρες καταστροφικές πυρκαγιές, έντονα καιρικά φαινόμενα και αυξημένα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, αλλά και ένα φτωχό σε αποδόσεις επενδυτικό περιβάλλον.
Προσδιορίζοντας τους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας, ο κ. Γεωργακόπουλος τόνισε ότι για το 2019, παραμένουν ευθυγραμμισμένοι με το Όραμα μας. Η ιδιωτική ασφάλιση εμφανίζει σπουδαίες προοπτικές, και λόγω της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου στο σύνολο της Ε.Ε. και λόγω της σημαντικής συρρίκνωσης των παροχών του Δημόσιου.
Ο αντιπρόεδρος της εταιρίας και υπεύθυνος επεμνδύσεων, κ. Νίκος Χαλκιόπουλος αναφέρθηκε κυρίως στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης η οποία θα καταλαμβάνει στο μέλλον όλο και μεγαλύτερο μερίδιο, όλο και περισσότεροι θα αποταμιεύουν σε ασφαλιστικά προϊόντα, αυξάνοντας έτσι τις οικονομικές τους αποδόσεις.  
Τα οικονομικά μεγέθη παρουσίασε ο κ. Στέφανος Βερζοβίτης
μέλος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος σημείωσε ότι την τελευταία δεκαετία, έχουμε καταφέρει, μέσα σε ένα πρωτοφανές περιβάλλον αλλεπάλληλων κρίσεων, να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, με μερίδιο αγοράς 4,9%, το οποίο έχει διπλασιαστεί τα δέκα τελευταία έτη.  Σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη υπήρξε κατά το 2018:
-    Ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 0,4% στα 115,9 ευρώ, έναντι 115,4 εκ. ευρώ της 31/12/2017, παρά την κακή πορεία των διεθνών Χρηματιστηρίων.
-    Ισχυροποίηση του Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR) κατά 14,1 ποσοστιαίες μονάδες σε 159,81%, θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της Εταιρίας και διασφαλίζοντας το μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων της.
-    Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 4,6% στα 285,7 εκ. ευρώ, έναντι 273,1 εκ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.
-    Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα 333,7 εκ. ευρώ, έναντι 325,7 εκ. ευρώ στα τέλη του 2017.
-    Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 1.175 από 1.121 την 31/12/2017.
Στη Συνέντευξη Τύπου η Διοίκηση, εκτός από τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2018, ενημέρωσε και για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη στις 21 Μαΐου 2019, τη διανομή μερίσματος ύψους 0,13 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, παρουσίασε τους στόχους και τις προοπτικές του Ομίλου για το 2019.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS