Καναδάς: Στο 1,75% διατηρεί το βασικό επιτόκιο η κεντρική τράπεζα

Καναδάς: Στο 1,75% διατηρεί το βασικό επιτόκιο η κεντρική τράπεζα
Στο 1,75% διατηρεί το βασικό επιτόκιο η κεντρική τράπεζα του Καναδά
Στο 1,75% διατήρησε τον στόχο για το βασικό επιτόκιο (overnight rate) η κεντρική τράπεζα του Καναδά (Bank of Canada, BoC), με το αντίστοιχο ποσοστό για τις καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 2% και 1,25%.
H BoC αναφέρει πως η οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως έχει επιβραδυνθεί περισσότερο από τις αρχικές προβλέψεις.
Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που συνδέεται με τις εμπορικές συγκρούσεις έχει υπονομεύσει το επιχειρηματικό κλίμα, με πολλές κεντρικές τράπεζες να απαντούν με βραδύτερο ρυθμό εξομάλυνσης της νομισματικής πολιτικής.
Οι οικονομικοί όροι και το κλίμα της αγοράς έχουν βελτιωθεί από τότε, ωθώντας τις τιμές πετρελαίου και άλλων βασικών προϊόντων.
Η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να επιταχύνει εκ νέου το υπόλοιπο του 2019, με την επίδοση να φθάνει το 3,5%, υπογραμμίζει η Τράπεζα.
Σε ό,τι αφορά στον Καναδά, η ανάπτυξη για το πρώτο εξάμηνο του 2019 θα είναι βραδύτερη από την αναμενόμενη.
«Η περυσινή πτώση των τιμών πετρελαίου και οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί στις μεταφορές, έχουν περιορίσει τις επενδύσεις και τις εξαγωγές στον ενεργειακό τομέα.
Οι επενδύσεις και οι εξαγωγές εκτός του ενεργειακού τομέα, εν τω μεταξύ, επηρεάστηκαν αρνητικά από την αβεβαιότητα της εμπορικής πολιτικής και την παγκόσμια επιβράδυνση. Οι ασθενέστερες από τις προβλεπόμενες κατοικίες και η κατανάλωση, συνέβαλαν επίσης στην επιβράδυνση της ανάπτυξης.
Η Τράπεζα αναμένει επιτάχυνση από το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. (…)
Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ θα ανέλθει σε 1,2% το 2019 και περίπου 2% το 2020 και 2021.
Ο ΔΤΚ και ο δομικός πληθωρισμός πλησιάζουν το 2%.
Η Τράπεζα αναμένει ο πληθωρισμός να παραμείνει στο περίπου 2% έως το 2020 και το 2021», σχολιάζει η BoC.
Οι προβλέψεις της Τράπεζας:

Image
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS