5+1 εισηγμένες που παίζουν το turnaround story – Ποιες στηρίχθηκαν σε έκτακτα κέρδη

5+1 εισηγμένες που παίζουν το turnaround story – Ποιες στηρίχθηκαν σε έκτακτα κέρδη
Η αύξηση του τζίρου ευνόησε ΕΚΤΕΡ και Δρομέα, ενώ η θετική φορολογία ευνόησε τη Βιοκαρπέτ και τη Φιερατέξ
Το turnaround story επιχειρούν να «παίξουν» τουλάχιστον έξι εισηγμένες που δημοσίευσαν χθες (24/4) αποτελέσματα χρήσης για το 2018.
Είτε με προσπάθειες αναδιάρθρωσης δραστηριοτήτων, είτε με βελτίωση πωλήσεων και εξωστρέφεια εταιρείες της μικρής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ κατάφεραν να δημοσιεύσουν καλύτερα αποτελέσματα από εκείνα του 2017.
Για κάποιες οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση είναι συγκρατημένα αισιόδοξες και τονίζεται από τις διοικήσεις πως μπορούν και φέτος να καταγράψουν καλή πορεία.
Τα αποτελέσματα της ΕΚΤΕΡ δεν αποτέλεσαν έκπληξη για όσους παρακολουθούν την εταιρεία.
Ήδη από το εξάμηνο είχε φανεί η βελτίωση.
Στη χρήση 2018 κατέγραψε πωλήσεις 22,7 εκατ. ευρώ από 8,4 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 531 χιλ. ευρώ από ζημιές 1,3 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα τα κέρδη θα ήταν καλύτερα αν η εταιρεία δεν είχε «σβήσει» φορολογική απαίτηση από τη μείωση των συντελεστών.
Μετά τις ζημιές λόγω της δραστηριότητας στην ποντοπόρο ναυτιλία, την οποία και τερμάτισε, η Revoil επέστρεψε στην κερδοφορία εμφανίζοντας καθαρά κέρδη 1,46 εκατ. ευρώ από ζημιές 4,5 εκατ. ευρώ.
Τα EBITDA ανήλθαν στα 7,6 εκατ. ευρώ από 1,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι καλές ταμειακές ροές βοήθησαν στην μικρή μείωση του τραπεζικού δανεισμού.
Η Moda Bagno προχώρησε σε αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της και μείωσε τα κόστη της με αποτέλεσμα η μικρή αύξηση των πωλήσεων στα 12,4 εκατ. ευρώ από 11,8 εκατ. ευρώ και η ωφέλεια από τη φορολογία να δώσει καθαρά κέρδη 463 χιλ. ευρώ από ζημιά 1,8 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα η διοίκηση είναι συγκρατημένα αισιόδοξη για το 2019 και τονίζει πως ακόμα και με μικρή μείωση των πωλήσεων θα μπορούσε να βελτιώσει την τελική γραμμή λόγω των προσπαθειών που έχουν γίνει.
Η Δρομέας αύξησε σημαντικά τον τζίρο της στα 16,7 εκατ. ευρώ από 10,9 εκατ. ευρώ και κατάφερε να γυρίσει σε κέρδη 86 χιλ. ευρώ από ζημιά 890 χιλ. ευρώ το 2017.
Και εδώ οι καλές λειτουργικές ταμειακές ροές κατάφεραν να μειώσουν λίγο τον τραπεζικό δανεισμό.
Η Φιερατέξ μείωσε οριακά τις πωλήσεις στα 29,3 εκατ. ευρώ αλλά λόγω της φορολογίας κατάφερε να εμφανίσει καθαρά κέρδη 100 χιλ. ευρώ από ζημιά 528 χιλ. ευρώ.
Σημειώνεται πως οι ζημιά προ φόρων ήταν στις 342 χιλ. ευρώ από 847 χιλ. ευρώ.
Η Βιοκαρπέτ λόγω κυρίως της θυγατρικής Exalco αύξησε τις πωλήσεις στα 119,4 εκατ. ευρώ από 105 εκατ. ευρώ και λόγω της θετικής φορολογίας εμφάνισε κέρδη 192 χιλ. ευρώ από 906 χιλ. ευρώ.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com  
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS