Σφακιανάκης: Η αποφυγή υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης κοστίζει μόλις 20.000 ευρώ

Σφακιανάκης: Η αποφυγή υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης κοστίζει μόλις 20.000 ευρώ
Όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περνά στα ψιλά ένα μείζον ζήτημα προστασίας των μετόχων της μειοψηφίας
Πόσο μπορεί να κοστίζει η αποφυγή υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης;
Μόλις 20.000 ευρώ πρόστιμο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στον υπόχρεο.
Και αν αυτό δείχνει εξωπραγματικό είναι απόλυτα αληθές στην περίπτωση της Σφακιανάκης όπου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απλά ανακοίνωσε ότι επιβάλει πρόστιμο 20.000 ευρώ στην κα ΜΙΡΑΝΤΑ – ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ – ΤΑΚΗ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3461/2007 λόγω μη υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της εταιρείας «Σφακιανάκης».
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ξέχασε να ανακοινώσει ποια περίοδο αφορά η συγκεκριμένη υπόθεση ενώ ουδέποτε απήυθυνε καν ερώτημα-επιστολή ώστε να καταστεί γνωστή στο επενδυτικό κοινό η υποχρέωση της μετόχου της εισηγμένης εταιρίας που σήμερα οδεύει στην έξοδο από το ΧΑ όχι με υποχρεωτική δημόσια πρόταση της κας Σφακιανάκη όταν δημιουργήθηκε η υποχρέωση δηλαδή λίγους μήνες πριν αλλά όταν το αποφάσισαν οι βασικοί μέτοχοι έκαναν τις «απαραίτητες συναλλαγές» ώστε να καταστεί υπόχρεος ο κ. Σταύρος Τάκη.
Κι όμως στις 22 .08.2018 η  Σφακιανάκης είχε ανακοινώσει ότι λόγω της αύξησης
α) η εταιρεία Σφακιανάκης Συμμετοχών Α.Ε. κατέχει πλέον 12.922.914 άμεσα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 54,43% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 49,39%.
β) η κυρία Μιράντα-Ευστρατία Σφακιανάκη κατέχει πλέον 12.922.914 έμμεσα δικαιώματα ψήφου μέσω της Σφακιανάκης Συμμετοχών Α.Ε., ήτοι ποσοστό 54,43% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 49,39%.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης υποβολής δημόσιας πρότασης δηλαδή να γίνει υπέρβαση του ορίου που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 7 του νόμου 3461, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς μπορεί επιβάλλει πρόστιμο εως 3 εκ ευρώ να αναστείλει τα δικαιώματα ψήφου ή και τα υπόλοιπα δικαιώματα που προκύπτουν από την κατοχή των κινητών αξιών. Επίσης, η επιτροπή κεφαλαιαγοράς μπορεί μέχρι και να εκποιήσει αριθμό δικαιωμάτων ψήφου από τον πλειοψηφόν μέτοχο ή από τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, προκειμένου το ποσοστό που θα προκύψει από την εκποίηση αυτή να μην υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο.
Τελικά στην περίπτωση της Σφακιανάκης επιλέχθηκε η λύση ενός προστίμου 20.000 ευρώ…

nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS