Ανησυχούν οι τράπεζες για τα 1,8 δισ. δάνεια στην ΔΕΗ – Βλέπουν λύση το 2020 good και bad company, μηδενισμό μετόχων και κίνδυνο υποβάθμισης

Ανησυχούν οι τράπεζες για τα 1,8 δισ. δάνεια στην ΔΕΗ – Βλέπουν λύση το 2020 good και bad company, μηδενισμό μετόχων και κίνδυνο υποβάθμισης
Η πιο αποτελεσματική λύση θα ήταν να σπάσει η ΔΕΗ σε good και bad company δηλαδή καλή και κακή εταιρία.
(upd) Έντονες είναι οι ανησυχίες στα επιτελεία των διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών για την πορεία της ΔΕΗ καθώς έχουν χορηγήσει συνολικά 1,8 δισεκ. ευρώ σε δάνεια, τα οποία ενώ ακόμη εξυπηρετούνται κανονικά, το μέλλον είναι άδηλο.
Tην ίδια ώρα η ΔΕΗ διαψεύδει τις πληροφορίες περί σχεδίου πώλησης μεριδίου του ΔΕΔΔΗΕ ή ιδιωτικοποίησής του.

Κορυφαίος έλληνας τραπεζίτης ανέφερε στο bankingnews τα εξής «η ΔΕΗ έχει χρέος 3,7 δισεκ. εκ των οποίων 1,8 δισεκ. μακροπρόθεσμος δανεισμός και 2,15 δισεκ. ομολογιακά δάνεια.
Συμμετέχει στον δανεισμό και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που επίσης έχει θορυβηθεί.
Από τα μακροπρόθεσμα δάνεια σχεδόν 1,3 δισεκ. είναι κυμαινόμενου επιτοκίου και οι Πειραιώς, Εθνική και Alpha bank έχουν χορηγήσει περίπου 1,5 δισεκ. και 260 εκατ η Eurobank.
Καμία τράπεζα δεν έχει πάρει πρόβλεψη για τα δάνεια αυτά.
Υπάρχει ανησυχία γιατί οι επιδόσεις στον ισολογισμό χρήσης 2018 ήταν άκρως ανησυχητικές.
Βέβαια υπήρξαν πολλές εφάπαξ επιβαρύνσεις.
Στις ζημίες 542 εκατ πρέπει να συμπεριληφθούν 109 εκατ τόκοι υπερημερίας από τις υποχρεώσεις προς τον ΑΔΜΗΕ και 148 εκατ αποζημίωση προσωπικού
Τα κεφάλαια από 5,61 δισεκ. μειώθηκαν στα 3,94 δισεκ. ευρώ.
Ο ισολογισμός εμπνέει ανησυχία και το ερώτημα είναι ποια μπορεί να είναι η λύση για την ΔΕΗ;
Προφανώς η λύση δεν θα δοθεί από την σημερινή κυβέρνηση αλλά την επόμενη.
Η πιο αποτελεσματική λύση θα ήταν να σπάσει η ΔΕΗ σε good και bad company δηλαδή καλή και κακή εταιρία.
Προφανώς οι μέτοχοι θα καταστρέφονταν αλλά η μεν καλή ΔΕΗ θα ήταν μια υγιής εταιρία και η κακή ΔΕΗ θα ήταν δημόσια περιουσία με τάσεις συρρίκνωσης καθώς σταδιακά θα πωληθούν περιουσιακά στοιχεία.
Οι βασικοί μέτοχοι 34% εταιρία συμμετοχών του δημοσίου, 17% ΤΑΙΠΕΔ και 3,93% ΕΦΚΑ καθώς και το 44,9% των ιδιωτών επενδυτών θα έχαναν ότι κεφάλαια επένδυσαν αλλά η ΔΕΗ θα ήταν εξυγιασμένη.
Το μοντέλο του resolution της εξυγίανσης φαντάζει όλο και πιο ρεαλιστικό σενάριο για το 2020.
Ωστόσο μια τέτοια απόφαση θα την πάρει η επόμενη κυβέρνηση και προφανώς πρέπει να σταθμίσει πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό κόστος.
Εν τω μεταξύ υπάρχει κίνδυνος η ΔΕΗ να υποβαθμιστεί από CCC+ που αξιολογείται από τους οίκους πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Εάν αυτό συμβεί θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στα ομολογιακά δάνεια που έχει συνάψει η ΔΕΗ, επειδή όμως εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα προσπαθήσουν να αποφύγουν την υποβάθμιση».

Τί αναφέρει η διοίκηση της ΔΕΗ για τα αποτελέσματα του 2018 και το στρατηγικό της πλάνο

Με αφορμή ορισμένα από τα σχόλια -σε αντίθεση με άλλες ψύχραιμες και αντικειμενικές αναλύσεις- για τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ του 2018, με τα οποία εκτός των άλλων προκλήθηκε ανησυχία και δημιουργήθηκε εξαιρετικά αρνητικό κλίμα για τη μετοχή στο Χρηματιστήριο, η διοίκηση της εισηγμένης επισημαίνει τα εξής:
1. Όπως αναφέρονται στην αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ «Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων», κείμενο της Διοίκησης της εταιρείας που συντάχθηκε σε πλήρη συμφωνία με τον Ορκωτό Ελεγκτή (EY), έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του Ομίλου και την πλήρη εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος, ύψους € 792 εκατ. το 2019.
Συγκεκριμένα (βλ. Σημείωση 3.1 της ανωτέρω δήλωσης)
α. Εξασφάλιση αντλήσεων δανειακών κεφαλαίων μακροπρόθεσμης διάρκειας συνολικού ύψους € 677 εκατ. εντός του 2019.
β. Είσπραξη, τον Μάρτιο, ποσού € 550,7 εκατ. από το Ελληνικό Δημόσιο ως προπληρωμή για την αξία της κατανάλωσης των φορέων του, στο πλαίσιο 5ετούς συμφωνίας από 14.6.2018, με βάση την οποία θα εισπραχθεί ανάλογο ποσό στις αρχές του 2020 έναντι της τότε ετήσιας κατανάλωσης.
γ. Αναπροσαρμογή της έκπτωσης συνέπειας σε 10% με αναμενόμενο οικονομικό όφελος € 60 εκατ. το 2019.
δ. Ενέργειες για την επιστροφή του ετήσιου πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), το οποίο για τη ΔΕΗ είναι της τάξης των € 100 εκατ.
2. Ήδη έχει γίνει η κατάθεση για την καταβολή στους δικαιούχους την 1η Μαΐου του υπολοίπου του ομολογιακού δανείου ύψους € 350 εκατ.
3. Παραμένουν ανοικτά και δεν έχουν συνυπολογιστεί στις προβλέψεις θέματα με ουσιώδη συνεισφορά στα οικονομικά της εταιρείας, όπως:
α. Έσοδα από την επικείμενη πώληση των Λιγνιτικών Μονάδων
β. Έσοδα από την τιτλοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία είναι σε εξέλιξη
γ. Έσοδα από τη διεκδίκηση των ΥΚΩ παρελθόντων ετών.
4. Η Διοίκηση της ΔΕΗ, η οποία έχει μέχρι σήμερα αποφύγει να μετακυλίσει στην κατανάλωση τις επιβαρύνσεις από εξωγενείς παράγοντες, όπως η αλματώδης άνοδος της τιμής των δικαιωμάτων CO2, και της οριακής τιμής του Συστήματος, είναι σε εγρήγορση ώστε, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω δήλωση -αν και όταν χρειασθεί- θα λάβει τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα.
5. Τέλος, τονίζεται ιδιαίτερα ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας, παρά την αναμενόμενη ήδη από τα αποτελέσματα του 9μήνου του 2018 μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας με συνέπεια την εμφάνιση ζημιών μετά από φόρους, τόκους και αποσβέσεις, μεγάλο μέρος των οποίων είναι εφάπαξ εγγραφές χωρίς ταμειακές επιπτώσεις (απομείωση αξίας προς πώληση Μονάδων κατά € 242,7 εκατ., πρόβλεψη αποζημίωσης μελλοντικών αποχωρήσεων προσωπικού ύψους € 164 εκατ. κ.λπ.), σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί χαρακτηρισμούς και υπερβολές, οι οποίοι δυστυχώς εκπορεύονται από διάφορους παράγοντες του δημόσιου βίου αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις.

ΔΕΗ: Δεν υπάρχει σχέδιο για πώληση μεριδίου του ΔΕΔΔΗΕ ή ιδιωτικοποίησής του

Εν τω μεταξύ, τις πληροφορίες περί σχεδίου πώλησης μεριδίου του ΔΕΔΔΗΕ ή ιδιωτικοποίησής του διαψεύδει η ΔΕΗ.
«Για την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με αφορμή σχετικό δημοσίευμα και τηλεοπτική αναφορά, η ΔΕΗ Α.Ε. διευκρινίζει  ότι δεν υφίσταται κανένα σχέδιο πώλησης μεριδίου του ΔΕΔΔΗΕ ή καθ' οιονδήποτε τρόπο ιδιωτικοποίησής του, ή εφαρμογής του μοντέλου του ΑΔΜΗΕ όπως αναφέρεται, ούτε έγινε καμία παρόμοια συζήτηση στο Δ.Σ. της ΔΕΗ», αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΗ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS