Ζημιές μυστήριο για τον ΔΕΔΔΗΕ το 2018 – Ο ρόλος της πρόβλεψης 58 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις προσωπικού

Ζημιές μυστήριο για τον ΔΕΔΔΗΕ το 2018 – Ο ρόλος της πρόβλεψης 58 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις προσωπικού
Το ποσό των 58 εκατ. ευρώ καλύπτει την αποχώρηση σχεδόν των μισών εργαζομένων του Διαχειριστή, κάτι που προφανώς δεν συνέβη πέρυσι
Εξίσου αρνητικά με αυτά της μητρικής εταιρίας είναι τα οικονομικά αποτελέσματα του ΔΕΔΔΗΕ, δηλαδή της κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΗ που διαχειρίζεται το δίκτυο μέσης και χαμηλής τάσης.
Όπως προκύπτει από τα βασικά στοιχεία του ισολογισμού του ΔΕΔΔΗΕ όπως αυτά ανακοινώθηκαν μαζί με τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ, το 2018 οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 21,9 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 26,9 εκατ. ευρώ το 2017.
Και είναι πράγματι αξιοπερίεργο να παρουσιάζει ζημίες μια εταιρία που έχει σταθερά έσοδα προσδιορισμένα με βάση τα κόστη λειτουργίας της από τη ΡΑΕ.
Είτε τα κόστη δεν έχουν μετρηθεί καλά είτε κάτι πάει στραβά σε ότι αφορά στη διαχείριση της εταιρίας.
Βεβαίως ο κύκλος εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ το 2018 ήταν μειωμένος κατά 3,3% σε σχέση με το 2017 και διαμορφώθηκε σε 734,2 εκατ. ευρώ έναντι  759,2 εκατ. ευρώ.
Μειωμένες ήταν επίσης οι λειτουργικές δαπάνες του Διαχειριστή του Δικτύου κατά 4,4% και διαμορφώθηκαν σε 683,5 εκατ. ευρώ έναντι 715,1 εκατ. ευρώ το 2017.
Το κονδύλι που φαίνεται ότι επιβαρύνει τα EBITDA είναι η πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού ύψους 58,1 εκατ. ευρώ.
Έτσι τα EBITDA είναι αρνητικά κατά 7,4 εκατ. ευρώ έναντι θετικών  EBITDA ύψους 44,1 εκατ. ευρώ το 2017.
Μάλιστα η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των δύο ετών είναι -116,8%.
Έτσι το περιθώριο EBITDA του 2018 διαμορφώθηκε σε -1% έναντι 5,8% το 2017, ενώ οι αποσβέσεις του 2018 ήταν 6,7 εκατ. ευρώ έναντι 7,4 εκατ. ευρώ το 2017.
Στον ισολογισμό καταγράφονται επίσης κέρδη (χωρίς την εφάπαξ επίπτωση από την πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού) 44 εκατ. ευρώ έναντι 36,7 εκατ. ευρώ το 2017.  

Πρόβλεψη που προβληματίζει

Η πρόβλεψη για αποζημιώσεις 58,1 εκατ. ευρώ γεννά μείζονα ερωτήματα, καθώς με βάση τον κανονισμό λειτουργίας του ομίλου ΔΕΗ το προσωπικό που αποχωρεί λαμβάνει ως αποζημίωση 15.000 ευρώ και επιπλέον 5.000 ευρώ ως μπόνους.
Με μια απλή διαίρεση είναι προφανές πως τα 58 εκατ. ευρώ καλύπτουν την αποχώρηση σχεδόν 3.000 ατόμων από τον ΔΕΔΔΗΕ, κάτι που προφανώς δεν συνέβη το 2018.
Βεβαίως ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Στέφανος Οκταποδάς μιλώντας πρόσφατα σε ενεργειακό συνέδριο επεσήμανε το ενδεχόμενο σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι του Διαχειριστή να συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια και για τις εξαιρετικά αργές διαδικασίες προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ.
Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι οι μισοί εργαζόμενοι της εταιρίας αποχώρησαν το 2018.  
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο τέλος του 2017 οι απασχολούμενοι στο ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ήταν 6.795 άτομα, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη αναλυτικά τα στοιχεία του 2018.

Πηγή: www.worldenergynews.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS