Βογιατζόγλου Systems: Μικρή πτώση στα καθαρά κέρδη για τη χρήση του 2018

Βογιατζόγλου Systems: Μικρή πτώση στα καθαρά κέρδη για τη χρήση του 2018
Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 23.334 χιλ. Ευρώ
Μικρή υποχώρηση σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της Βογιατζόγλου Systems για τη χρήση του 2018, με τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να εμφανίζουν κέρδη ύψους 1.154 χιλ. Ευρώ (έναντι κερδών ύψους 1.452  χιλ. Ευρώ το 2017).
Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 23.334 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,51% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2017 (21.504 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7.951 χιλ. Ευρώ αυξημένα κατά 8,67% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2017 (7.317 χιλ. Ευρώ).
Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στις 1.917 χιλ. Ευρώ (1.896 χιλ. Ευρώ το 2017).
Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν στις 1.663 χιλ. Ευρώ (1.661  χιλ. Ευρώ το 2017).
Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.457 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 1.461  χιλ. Ευρώ το 2017), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.154 χιλ. Ευρώ (έναντι κερδών ύψους 1.452  χιλ. Ευρώ το 2017).
Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 16.755 χιλ. Ευρώ έναντι 16.186 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,51%. Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6.038 χιλ. Ευρώ αυξημένα κατά 5,91% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2017 (5.701 χιλ. Ευρώ).
Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.496 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 1.645  χιλ. Ευρώ το 2017).
Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) έφτασαν τις 1.302 χιλ. Ευρώ (κέρδη 1.464  χιλ. Ευρώ το 2017). Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.458 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.704 χιλ. Ευρώ το 2017, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής παρουσίασαν κέρδη ύψους 1.100 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.765 χιλ. Ευρώ την χρήση του 2017.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Ετήσια Οικονομικά αποτελέσματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voyatzoglou.gr.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS