Στα 4 δισ. η «πίτα» των ασφαλιστικών σε προγράμματα Ζωής, Υγείας και Ζημιών

Στα 4 δισ. η «πίτα» των ασφαλιστικών σε προγράμματα Ζωής, Υγείας και Ζημιών
Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΑΕΕ για τις αντασφαλίσεις
Στα 4 δισεκ ευρώ ανήλθε η «πίτα»  των ασφαλίσεων Ζωής, Υγείας και κατά Ζημιών το 2018 αυξημένη κατά 1,75%, αποδεικνύοντας ότι οι ασφαλίσεις αυτού του είδους αποτελούν ένα από τους μεγαλύτερους τομείς δραστηριοποίησης της Ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική έρευνα που διενήργησε η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας.
Από την εξειδικευμένη έρευνα της ΕΑΕΕ για τις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας στην οποία συμμετείχαν 19 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη (με εκτιμώμενο αθροιστικό μερίδιο αγοράς 96,3% επί της παραγωγής), προέκυψε ότι από την παραγωγή τους σε ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας, ποσό 1,53 δισ. Ευρώ αφορούσε σε ατομικές ασφαλίσεις και 539 εκατ  σε ομαδικές ασφαλίσεις.
Στις ατομικές ασφαλίσεις, αυξημένο καταγράφεται το μερίδιο συμμετοχής των νοσοκομειακών ασφαλίσεων και των ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2017.
Στις ομαδικές ασφαλίσεις, μειώθηκε η αναλογία των ασφαλίσεων δανειοληπτών και των ασφαλίσεων εργαζομένων ενώ αυξήθηκε η αναλογία των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν το 1,40 δις ευρώ εκ των οποίων 992 εκατ αντιστοιχούσαν σε ατομικές ασφαλίσεις και 405 εκατ σε ομαδικές ασφαλίσεις.
Στις ατομικές ασφαλίσεις αυξήθηκε η αναλογία των πληρωθεισών αποζημιώσεων για τις ασφαλίσεις Υγείας ενώ αντίθετα μειώθηκε η συμμετοχή των ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις.
Στις ομαδικές ασφαλίσεις η αναλογία των πληρωθεισών αποζημιώσεων μειώθηκε στις ασφαλίσεις δανειοληπτών και εργαζομένων ενώ αυξήθηκε στα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Ένας από τους στόχους της έρευνας της ΕΑΕΕ ήταν η διερεύνηση του μερισμού της παραγωγής ασφαλίστρων, αναλόγως της συμμετοχής των καναλιών διανομής.
Στις ατομικές ασφαλίσεις, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας και η συνεργασία με τις τράπεζες είναι τα δύο κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο. Σε σχέση με το 2017, η αναλογία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αποκλειστικής συνεργασίας μειώθηκε ενώ αυξήθηκε το αντίστοιχο μέγεθος της συνεργασίας με τράπεζες. Αντιστοίχως, στις ομαδικές ασφαλίσεις, ο κύριος όγκος εργασιών προέρχεται από τις άμεσες πωλήσεις και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας. Σε σχέση με το 2017, αυξήθηκε η αναλογία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μη αποκλειστικής συνεργασίας ενώ μειώθηκε αυτή της συνεργασίας με τράπεζες.
Επίσης, καταγράφηκε παραγωγή από αντασφαλίσεις ύψους 1,6 εκατ. € (ατομικές ασφαλίσεις 7%, ομαδικές ασφαλίσεις 93%).
Ομαδικές ασφαλίσεις
Αντιστοίχως, στις ομαδικές ασφαλίσεις, οι ασφαλίσεις δανειοληπτών προέρχονται κατά κύριο λόγο από την συνεργασία με τις τράπεζες, οι ομαδικές ασφαλίσεις εργαζομένων (Ζωής και Υγείας) από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ανεξαρτήτως τύπου συνεργασίας ενώ τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα προέρχονται από άμεσες πωλήσεις. Κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, αυξήθηκε το μερίδιο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ενώ μειώθηκε αυτό της συνεργασίας με τις τράπεζες και των άμεσων πωλήσεων.
Τα συμβόλαια των ατομικών ασφαλίσεων με καλύψεις Ζωής (ισόβια, επιβίωσης, μικτή, προσόδων) παραμένουν σχετικά σταθερά σε πλήθος τα τελευταία χρόνια, κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Στις ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις παρατηρήθηκε ανακοπή της συνεχούς μείωσης των συμβολαίων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS