«Ανασφάλιστη» βόμβα στα ταμεία με 571 εκατ. ευρώ χρέη το α' 3μηνο του 2019

«Ανασφάλιστη» βόμβα στα ταμεία με 571 εκατ. ευρώ χρέη το α' 3μηνο του 2019
Τι δείχνει η έκθεση προόδου του ΚΕΑΟ, πάνω από 35,3 δις τα χρέη
Βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας αποτελούν τα 35,3 δισ ευρώ στα οποία εκτινάχθηκε το χρέος των ασφαλιστικών ταμείων, ενώ μέσα στο 1ο τρίμηνο του ΄19 τα χρέη αυξήθηκαν κατά 571 εκ ευρώ με τους οφειλέτες να έχουν κηρύξει στάση πληρωμών αναμένοντας την ρύθμιση με τις 120 δόσεις που θα κατατεθεί στη Βουλή τις προσεχείς μέρες.
Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση προόδου που εξέδωσε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ), η κατάσταση στα χρέη επιδεινώνεται δραματικά, καθώς χιλιάδες οφειλέτες που είχαν υπαχθεί σε ρυθμίσεις δυσμενέστερες από αυτή που έχει σχεδιαστεί, προτιμούν να μπουν σε νέα ρύθμιση, χάνοντας την υπάρχουσα.
Εντός του πρώτου τριμήνου του 2019  στο ΚΕΑΟ, συνολικά  εντάχθηκαν 52.206 οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 178.621.625 ευρώ. Από την αρχή λειτουργίας του ΚΕΑΟ μέχρι 31/03/2019 έχουν ενταχθεί συνολικά 733.835 οφειλέτες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 586.800 οφειλέτες του τ. ΟΑΕΕ, 378.415 οφειλέτες του τ. ΟΓΑ, 23.124 οφειλέτες του τ. ΕΤΑΑ, 217 οφειλέτες του τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και 1.043 οφειλέτες από Φορείς εκτός ΕΦΚΑ.
Στο τέλος του Μαρτίου 2019 το συνολικό ποσό των 28.331.424.254 ευρώ σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ, διαμορφώθηκε στα 35.358.484.925 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο), με χαρακτηριστικό το ποσό της αύξησης του τρέχοντος υπολοίπου κατά το τελευταίο τρίμηνο να ανέρχεται σε 571.604.716 ευρώ και να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του νέου χρέους που προστέθηκε.
Οσον αφορά τη συγκέντρωση του πλήθους οφειλετών, παρατηρούνται τα εξής:
Στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 1.002.170 οφειλέτες βρίσκεται το 70,44 % των οφειλετών με οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας
Το 82,18% των οφειλετών (1.169.135 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας
Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 98.343 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 - 100.000 ευρώ (περίπου 19% του τρέχοντος υπολοίπου)
Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1εκ. ευρώ (1.834 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 22,59% του υπόλοιπου οφειλών)

Χαρακτηριστικά παραβατικότητας

Έντονη παραβατικότητα παρατηρείται σε επιχειρήσεις εταιρικής μορφής κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, κυρίως μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε. και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.), που καταστρατηγούν τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ευθύνης διοικούντων νομικά πρόσωπα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλονται από τα νομικά πρόσωπα. Οι τρόποι με τους οποίους εκδηλώνεται στην πράξη το φαινόμενο αυτό ποικίλλουν. Οι συνηθέστεροι είναι οι εξής:
Δημιουργία οφειλών από επιχειρήσεις με σημαντικό κύκλο εργασιών που ανήκουν σε επιχειρηματίες χωρίς προσωπική περιουσία, τα δε περιουσιακά στοιχεία που αυτοί ή άλλες επιχειρήσεις τους διέθεταν στο παρελθόν έχουν διοχετευθεί σε τρίτους.
Δημιουργία οφειλών από εταιρείες χωρίς περιουσιακά στοιχεία με εικονικούς υπεύθυνους, που δηλώνουν σαν έδρα κάποιο λογιστικό ή δικηγορικό γραφείο, εμφανίζουν πολλά παραρτήματα, ασφαλίζουν προσωπικό άλλων επιχειρήσεων και στο τέλος πτωχεύουν.
Δημιουργία οφειλών από εταιρείες με διαχειριστές, μέλη ή Διευθύνοντες Σύμβουλους πρόσωπα χωρίς περιουσιακά στοιχεία ή πρόσωπα κατά των οποίων δεν έχει νόημα η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Τέτοια πρόσωπα είναι συνήθως: α) Υπερήλικοι, συνηθέστερα γονείς ή στενοί συγγενείς του επιχειρηματία, καθώς και άτομα πολύ νεαρής ηλικίας, β) Οικονομικοί μετανάστες/αλλοδαποί, με κατοικία την έδρα της εταιρείας, γ) Κάτοικοι εξωτερικού χωρίς περιουσία στην Ελλάδα, δ) Υπάλληλοι της επιχείρησης, των οποίων η εμπειρία/ προϋπηρεσία δεν δικαιολογεί την τοποθέτησή τους σε θέσεις ευθύνης.
Δημιουργία νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα, το ίδιο αντικείμενο εργασιών και τον ίδιο διακριτικό τίτλο με επιχείρηση που δημιούργησε οφειλές και κατόπιν έπαψε να υποβάλλει ΑΠΔ. Στη νέα αυτή επιχείρηση ασφαλίζεται και το προσωπικό της παλιάς.
Δημιουργία οφειλών μεγάλου ύψους από επιχειρήσεις (συνηθέστερα εταιρείες φύλαξης ή καθαριότητας), που αναλαμβάνουν έργα σαν υπεργολάβοι και παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων. Πολλές φορές στις εταιρείες αυτές ασφαλίζεται και το προσωπικό του πραγματικού ανάδοχου του έργου. Οι παραπάνω «πατέντες» εισφοροδιαφυγής έχουν χρησιμοποιηθεί από δεκάδες επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα έχει εντοπίσει το Κ.Ε.Α.Ο.
Οι εταιρείες με τη μεγαλύτερη εισφοροδιαφυγή δραστηριοποιούνται στους τομείς τουρισμού, εστίασης, ψυχαγωγίας-κέντρα διασκέδασης, παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας κλπ. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω περιπτώσεων, άμεσης προτεραιότητας ζήτημα είναι ο ασφαλής εντοπισμός των εικονικών υπευθύνων για τον καταλογισμό των εισφορών στους πράγματι ωφελούμενους από την παράνομη δραστηριότητα.
Από την έναρξη του Κ.Ε.Α.Ο. μέχρι το τέλος Μαρτίου 2019 έχουν αποσταλεί συνολικά 1.408.259 Ατομικές Ειδοποιήσεις σε οφειλέτες. Ειδικά εντός του πρώτου τριμήνου του 2019 εστάλησαν 50.039 Ατομικές Ειδοποιήσεις.

Διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων

Οι Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο., εντοπίζουν τους οφειλέτες που δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης για την τακτοποίηση της οφειλής τους. Αξιολόγηση – Δημιουργία προφίλ οφειλέτη Πριν τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο., τη διασύνδεση με το Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ., τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κλπ.
Στη συνέχεια με κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι: o το ύψος της οφειλής: ανάλογα με το ύψος της οφειλής επιλέγεται και το κατάλληλο είδος μέτρου, η συμπεριφορά του οφειλέτη: Αξιολογείται η στάση του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του π.χ. η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού «έναντι» της οφειλής ενισχύουν το προφίλ της αξιοπιστίας του οφειλέτη, κάτι που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη υπέρ του οφειλέτη για όσο χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή, η παλαιότητα της οφειλής: στο πλαίσιο της αξιολόγησης του οφειλέτη, εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών, προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλονται στην οικονομική κρίση ή την εκ συστήματος αφερεγγυότητα του οφειλέτη.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS